Jägarna gör skillnad! - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Västmanland

Foto:O&K

Jägarna gör skillnad!

Jägarnas insatser med viltövervakning sker med ideella krafter. Det ingår bland annat småviltsrapportering och spillningsinventering. Detta ger oss möjlighet att följa viltstammarnas tillstånd och utveckling. Det är en mycket viktig verksamhet för Svenska Jägareförbundet, både för jägarnas eget kunskapsbehov, såväl som övriga samhällets.

2019-02-27

Jägarnas mål med överakningen är att gynna viltet och få friska viltstammar i lagom storlek. Marken kan därmed brukas väl både inom skognäring och lantbruk.

Analyserna av övervakningen mynnar i skötselplaner som ger grund för andra skötselåtgärder såsom utfodring och skattning av viltet. 

Planerna ger också stöd för åtgärder såsom att minska trafikolyckor och andra olägenheter, som kan uppstå i mötet mellan samhälle och natur.

Jägarna gör skillnad!

 

Du som är jägare och vill hjälpa till, ta kontakt med din lokala krets eller länsjaktvårdaren för mer information.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick