Dags att hålla kunden kopplad! - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Västmanland

Foto: Patrik Sandqvist

Foto: Patrik Sandqvist

Dags att hålla kunden kopplad!

Från den 1 mars får inga hundar springa lösa i mark där det finns vilt. Det är med hänsyn till det vilda och detta gäller alla slags hundar, alltså inte bara jakthundar. Nu startar djurens föryngringsperiod och då är det viktigt att vi visar respekt och håller våra hundar i koppel.

2019-03-18

Jägareförbundet uppmanar därför alla hundägare att respektera detta med hänsyn till viltet. Om du påträffar en lös hund ska du underrätta polisen. Är du jakträttshavare får du koppla hunden och underrätta ägaren, vars telefonnummer förhoppningsvis finns angivet på halsbandet.  I annat fall underrättar du polisen.

I lagen om tillsyn över hundar och katter, § 16, står det att under tiden 1 mars – 20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i mark där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Överträdelser kan medföra böter.

Det finns vissa undantag vad gäller jakt och jaktträning med hund (16 § Jaktförordningen). Till exempel får jaktträning med stående fågelhund pågå till den 15 april undantaget Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län där sådana hundar får tränas till och med den 30 april. Jakt och jaktträning får endast ske om man har jakträttshavarens medgivande.

 

För mer information, kontakta:

Peter Ledin, 0703-48 08 77

 

Se även https://jagareforbundet.se

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick