Mentaltest Hund Tidö Slott - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Västmanland

Foto: Elisabet Larsson

Mentaltest Hund Tidö Slott

Att lära känna sin hund på ett djupare plan är alltid bra. Om du inte skall testa din hund men vill lära dig mera, så är du välkommen som publik på våra testdagar den 15-17 augusti.

2019-05-29

Hunden lever i en känslovärld. Ett mentaltest ger oss information om hundens arbetslust.  Det ger även information om hundens sätt att hantera sina känslor såsom aggressivitet, rädsla, glädje och stress.

Genom att under ett mentaltest utsätta hunden för situationer den aldrig tidigare upplevt, kommer känslorna att uppträda spontant och ärligt.

Som testdomare vill vi ge dig som hundägare en tolkning av testet samt rådgivning om framtida dressyr eller förändring i vardagshanteringen

Egenskaper som bedöms:

•                       Tillgänglighet        bemötande av främmande människor

•                        Jaktkamplust        lust att förfölja synligt byte och intresse för bytet

•                        Socialkamplust     lust att kämpa med eller emot någon/något

•                        Temperamen         nyfikenhet

•                        Skärpa                     förmåga att bli arg

•                        Försvarslust           förmåga att besvara hotsignaler

•                        Nervkonstitution   grundstressnivå,koncentrationsförmåga, avreaktion

•                        Hårdhet                  visad social status, självständighet

•                        Dådkraft                 förmågan att övervinna sin rädsla

•                        Skottfasthet           reaktion vid skottlossning

 

Mentaltestdagar Tidö Slott 15-17 aug

Testledare: Malin Kyllesjö och Annika Olsson

Anmälan och förfrågningar till malin.kyllesjo@herrgardskliniken.se mobil 070-6699189

Kostnad 1500kr-/ hund . Medlem i Svenska Jägareförbundet kostnad 1200 kr/ hund

Begränsat antal deltagare

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick