Vårens hundutbildningar 2021! - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Västmanland

Foto: Thomas Larsson

Vårens hundutbildningar 2021!

Dressyrkursen som brukar att genomföras på Brunnby på vårkanten är inställd på grund av pandemin! Men det är planerat att genomföras en ny kurs i höst i stället om pandemin tillåter det. Viltspårskursen genomförs som planerat men med reducerat antal deltagare mot normalt.

2021-04-16

 

Viltspårskurs

Innehåll

Nu utbildar vi hunden att på ett konstruktivt sätt följa ett spår och att utbilda föraren att läsa sin hund ifall den är på spåret eller ej. Vi kommer att gå igenom hundkunskap, vittringsförhållanden och dressyr.

Syfte:  att ge kunskaper om hur förare och hund kan utvecklas mot att bli ett pålitligt och uthålligt spårekipage.

Kursen är lämplig för dig som senare tänker gå E-eftersökskursen där vi utvecklar dig och hunden till ett ännu mera samspelt ekipage.

Mål: Kursen ska ge deltagarna fördjupande kunskaper om:

  • Spårläggning som utvecklar hundens förmåga att spåra vid ett eftersök.
  • Hund respektive förares arbete under spårning.
  • Analys av och lösningar på problem som uppstår i spårträningen.
  • Hundars utveckling och hundars mentalitet.
  • Att få hunden i rätt arbetsstämning (stressnivå) inför ett spårarbete.

 

Kursdatum

8/5 kl. 8.00-12.00 Upptaktsmöte med teori om hundens utveckling och spårträning på Åsby gård Hallstahammar.

12/5 kl. 18.00-20.15 Praktik Hallstahammar.

19/5 kl. 18.00-20.15 Praktik i Hallstahammar.

26/5 kl. 18.00-20.15 Praktik i Hallstahammar.

2/6 kl. 18.00-20.15 Praktik i Hallstahammar.

9/6 kl. 18.00-20.15 Praktik i Hallstahammar.

16/6 kl. 18.00-20.15 Praktik i Hallstahammar.

Det kan bli så att vi måste ändra datum vid något tillfälle på grund av arbete.

Krav

Alla hundraser är välkomna men hunden bör vara över 8 månaders ålder. Hunden skall vara vaccinerad.

Längd: ca 26 timmar.

Kostnad: 1600 kronor för medlemmar i Svenska jägareförbundet. 1800 kronor för dom som inte är medlemmar i förbundet.

Max deltagarantal: 6.

Kursledare: Thomas Larsson lydnads (steg tre) och eftersöksinstruktör i svenska jägareförbundet samt viltspårsdomare.

Kontakta kvällstid vid frågor 070–6089440

Övrigt

Kursdeltagare som innan kursen utvecklat en god relation och ett väl utvecklat samspel med sin hund har en stor fördel. Svenska jägareförbundets lydnadskurser erbjuder ett utmärkt sätt att uppnå detta.

Anmälan sker till: jakthund.vastmanland@gmail.com

I anmälan skriver du namn och fullständiga kontaktuppgifter så som adress och telefon.

Vi vill även veta ras och ålder på din hund.

Sista anmälningsdag 2021-05-01

Anmälan är bindande och avgiften skall vara betald före kursstart.

Som kursdeltagare ansvarar du för din egen hund dvs. samma premisser som vid jakt. Kontrollera din och hundens försäkring.

 

 

Vi har en pandemi som påverkar oss alla. Om vi skall kunna genomföra den här kursen så måste vi ta hänsyn till Folhälsomyndighetens rekommendationer. Läs igenom länken!

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

 

 

Inbjudan viltspårkurs 2021.pdf

 

 

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick