Fältviltvandring 9 augusti Forsby Gård - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Västmanland

Fältviltvandring 9 augusti Forsby Gård

Följ med på fältviltvandring där vi tillsammans ser och lyssnar på fördrag av Fältviltsansvarig Jaktvårdskonsulent Dan Persson från Svenska Jägareförbundet Fältvilt & Carl Schartau ur Nationella Fältviltsgruppen.

2021-07-06

Här få vi uppleva:

Skyddszoner, biotoper, viltvatten, utsättning, foder, skador, rovvilt.

Bruksanpassningar och ekosystemtjänster för biologiska mångfald som vi utnyttjar, bevarar och använder på ett hållbart sätt för oss och för vår framtid.

 

Varmt Välkommen till fältviltvandring

Datum: 9 augusti

Plats: Forsby Gård

Tid: 17:30-(Beräknad tid ca 3 timmar.)

Max 20 deltagare

Anmälan bindande, du finner en ersättare: Anmälan Fältvandring Forsby Gård

Förtäring: Jägareförbundet Västerås JVK bjuder på hamburgare

 

Klädsel för utevistelse.

OBS! Deltagarantalet kommer att begränsas med hänsyn till rådande ”Pandemirestriktioner” så anmäl deltagande i god tid!

 

Svenska Jägareförbundet Fältvilt anordnar tillsammans med Jägareförbundet Västmanlands län Fältviltsvandringar.

Målet är att visa på och stimulera till åtgärder som kan vidtas inom dagens moderna jordbruk och samhälle.

Gynna och ge kunskap om ”Fältvilt” som rapphöns, fasan och fälthare och även övrig fauna i jordbrukslandskapet.

En hållbar grön infrastruktur i hela landskapet som vi nyttjar, bevarar för nuvarande och framtida generationer.

 

Fältvilt har ett antal ”Försöksgårdar” där man på olika sätt försöker anpassa drift och stödutsättning av fältfågel för att öka och bevara den biologiska mångfalden.

Även brukningsanpassningar som biotopförbättringar genom anläggning av skydds-och kantzoner samt foderytor som visas i ett rationellt brukat odlingslandskap.

 

Prover visar att fält med flera biologiska fokusbiotoper och skalbaggsåsar kan minska användning av bekämpningsmedel på fält inom de närmaste 75–100 metrarna. Odlingar med frukter, bär och grönsaker ger bättre skördar i ett landskap med biologisk mångfald där fler olika arter av insekter, bin och humlor pollinerar.

 

Avsikten är att genom arrangerade ”fältvandringar” kunna visa upp goda exempel och sprida kunskap och erfarenheter.

Forsby Gård är en av dessa gårdar som vi välkomnar dig att besöka tillsammans med oss där vi kommer att få en föreläsning av Fältviltsansvarig Jaktvårdskonsulent Fältviltsansvarig Jaktvårdskonsulent Dan Persson & Carl Schartau ur Nationella Fältviltsgruppen.

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen Jägareförbundet Västmanlands län

 

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick