bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Västmanland

Foto: Lars Björk

Möte med Västmanlands riksdagsbänk!

Vid mötet med riksdagsbänken från Västmanland var vargens påverkan för länets jägare en av de viktiga frågorna som togs upp när Jägareförbundet Västmanland i december hälsade på i riksdagen.

2022-01-13

Ledamöterna hade förståelse för att vargen har stor påverkan för jägarna och landsbygdsbefolkningen där de finns. Diskuterades gjordes också den vikande älgstammen i länet samt det stora arbetet som jägarna gör med eftersök på påkört vilt.

Vidare talades det även om vildsvinens utveckling i länet där stammen har minskat i vissa delar och ökar i andra delar.

 

Vid mötet framförde ledamöterna att det är viktigt att träffas oftare så vi enades om att träffas under 2022 igen och då gärna runt en brasa i skogen.

 

Lars Björk

Jaktvårdskonsulent

 

På bild fr.v. Roger Kölborg och i mitten Olle Thorsell (S) samt Sofie Larsson 

 

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick