bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Västmanland

Rapportera småviltsavskjutningen i Viltdata

Nu är jaktåret snart slut, den 30:e juni är det nyårsafton för oss jägare och samtidigt brytpunkt för när vi samlar ihop och summerar vårt gångna jaktår.

2022-06-28

Det är dags för den årliga sammanställningen av vad vi har skjutit (lika viktigt att rapportera om ni inte skjutit något) förutom de älgar och kronhjortar som ni redan rapporterat.

Inrapporterade uppgifter från enskilda områden särredovisas inte – de utgör endast underlag för beräkning av avskjutningen och bedömning av viltstammarnas utveckling på krets- och länsnivå.

Om ni redan har rapporterat (även slutrapporter) så gå in och kontrollera så att ni har fått med allt fällt vilt för er jaktmark för det gångna jaktåret. Har du redan en inloggning för att registrera älgar är det den du ska använda

När ni dubbelkollat att allt stämmer och ni gjort er slutrapport så riktar vi ett stort tack till er och tillönskar en bra sommar.

Informerar också om att under tiden 21 augusti till den sista oktober så kommer det att samlas in björn spillning för att se hur många björnar vi har i länet, mer information kommer om var man får tag i spillningskit mm.

Mer information finns i bifogat brev bl.a. för de som använder Wehunt och hur man använder Viltdata appen för att alla i jaktlaget rapporterar sin avskjutning.

Brev jaktlag

www.viltdata.se

 

Mvh

Lars Björk

Jaktvårdskonsulent

Tillbaka till överblick