Nyheter - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Filter

Spillningsinventering Älg och Rådjur Gunnilbo ÄFO

Västmanland 2021-06-22 Rapporterna visar resultaten utav spillningsinventering gjord för älg och rådjur inom Gunnilbo ÄFO norra samt södra delen.

Rapportera Viltdata!

Västmanland 2021-06-15 Så här rapporterar du ditt avskjutna vilt i viltdata!

 
Ladda in Fler