bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Fjälljaktens nyhetsbrev 3

 

Bra med mer tid för utredningen, men bättre direktiv behövs!

– Med äganderätten följer jakträtten och i det här fallet är det statlig mark som ägs av alla vi svenskar, därför ser jag inte att utredningen kan landa i någon annan slutsats än att det är staten som i framtiden ansvarar för jakt- och fiskeupplåtelsen.

Det är den moderate riksdagsledamoten från Norrbottensbänken, Mattias Karlsson som säger så. Utredningen han refererar till är givetvis den så kallade ”Renmarkskommittén” och åsikten är att det inte är rimligt att överföra ensamrätt till upplåtelse av jakt och fiske på statens mark till enskilda samebyar. Det är ett tydligt ställningstagande i några av de avgörande frågorna för framtidens tillgång till vår gemensamma fjällvärld. Hela intervjun med Mattias kommer publiceras väldigt snart till er som tar del av nyhetsbrevet.

Nyhetsbrevet har också bjudit in företrädare för socialdemokraterna som nu sitter i regeringsställning. De har tackat ja till vår förfrågan och vi kommer inom kort att kunnas presentera deras tankar och ställningstagande. Att tycka någonting är nämligen väsentligt. Det finns ingen som vinner på ett otydligt läge eller beslutsfattare som inte säger vad de tycker.

Det är två frågor det handlar om: den första handlar om att vi behöver behålla allas lika rätt till vår fjällvärld för jakt, fiske och rekreation. Den andra frågan är att beslut inte ska stressas fram eller hafsas igenom lagstiftningsprocessen.

Nu ser det ut som att den andra frågan flyttat sig en liten bit på rätt väg: Utredningen har begärt mer tid för att kunna belysa frågan. Istället för att lämna ett förslag till framtidens jakt- och fiske i fjällen redan i slutet på detta år, vill de ha tid till nästkommande höst istället. Regeringen lär inte ifrågasätta denna nödvändiga justering av tidsplanen.

Regeringen har också aviserat att nya tilläggsdirektiv kommer att ges till utredningen. Detta för att spegla det tillkännagivande som en majoritet av riksdagen ställt sig bakom. Utredningens direktiv var för snävt skrivna och missade helt att frågan inte handlar om ett fåtal renskötselföretag och renägare, utan om hela samhället och det stora folkflertal som inte äger ren.

I skrivande stund är det inte klart hur tilläggsdirektiven till utredningen kommer att se ut. Klart är inte heller att det blir en rimlig lösning som tillgodoser de mångas rättigheter till våra gemensamma fjäll.

Det handlar ytterst om att informera, informeras och att bilda opinion. Det är val i september och frågan om fjällen kommer att påverkas av hur mandatfördelningen i kommande riksdag blir. Inför detta val behöver vi därför fråga våra politiker hur de ser på frågan om tillgången till vår fjällvärld och hur de vill arbeta för att tidigare rättigheter inte ska grusas helt eller försämras kraftigt.

En sak är däremot klar: det finns ingen jägare och fiskare, vare sig av samiskt eller nybyggarsläkte som gynnas av oklarhet eller av godtycklig rättstillämpning. Det behöver politiker av alla färger bli upplysta om. Det upplysningsarbetet behöver vi göra tillsammans.

Jonas Lundström

 

 

Initiativet med nyhetsbrevet kommer från Södra Norrbottens fågelhundsklubb, Övre Norrbottens fågelhundsklubb, Fågelhundsklubbarnas Arbetsutskott (FA), Malmfältens vorstehklubb, Bottenvikens vorstehklubb, Nedre norra fågelhundsklubb, Västerbottens fågelhundsklubb, Svenska vorstehklubben Jämtland/Västernorrland, Svenska vorstehklubben Södra och Jägareförbundet i Norrbotten.


2022-05-22 2022-05-22