bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Fjälljaktens nyhetsbrev 4

 

Mattias Karlsson intervjuas om fjälljakten

– Med äganderätten följer jakträtten och i det här fallet är det statlig mark som ägs av alla vi svenskar, därför ser jag inte att utredningen kan landa i någon annan slutsats än att det är staten som i framtiden ansvarar för jakt- och fiskeupplåtelsen.

Det är den moderate riksdagsledamoten från Norrbottensbänken, Mattias Karlsson som säger så. Utredningen han refererar till är givetvis den så kallade ”Renmarkskommittén” och åsikten är att det inte är rimligt att överföra ensamrätt till upplåtelse av jakt och fiske på statens mark till enskilda samebyar.

Nyhetsbrevet har också bjudit in företrädare för socialdemokraterna som nu sitter i regeringsställning. De har tackat ja till vår förfrågan och vi kommer inom kort att kunnas presentera deras tankar och ställningstagande. Att tycka någonting är nämligen väsentligt. Det finns ingen som vinner på ett otydligt läge eller beslutsfattare som inte säger vad de tycker.

Klicka här för att komma till intervjun.

 

 

Initiativet med nyhetsbrevet kommer från Södra Norrbottens fågelhundsklubb, Övre Norrbottens fågelhundsklubb, Fågelhundsklubbarnas Arbetsutskott (FA), Malmfältens vorstehklubb, Bottenvikens vorstehklubb, Nedre norra fågelhundsklubb, Västerbottens fågelhundsklubb, Svenska vorstehklubben Jämtland/Västernorrland, Svenska vorstehklubben Södra och Jägareförbundet i Norrbotten.


2022-05-22 2022-05-22