bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Björn Sundgren

Fjälljakt


För många jägare i Norrbotten är småviltjakten på statens marker ovan odlingsgränsen en stor del eller till och med all den jakt man bedriver under året. Oavsett om man bor i en fjällkommun eller i andra delar av länet betyder denna möjlighet till jakt oerhört mycket. Det gäller i första hand jakt efter ripa, tjäder och orre, även om annan jakt också bedrivs.

Möjligheten till jakt på statens marker ovan odlingsgränsen har varit intensivt debatterad sedan regelverket på allvar öppnade upp för jakt 1993. Under åren har reglerna justerats och många utredningar har gjorts. 

Information om historik och dagsläge får du via denna länk


2013-04-19 2022-02-25