bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jägarexamen

För att få en egen vapenlicens och börja jaga på egen hand måste man ha klarat av jägarexamen. Alla måste klarar det teoretiska provet. Beroende på vilket vapen man vill använda finns sedan olika delmoment av praktiska prov. Här finns information om proven och var du kan avlägga dom någonstans

Provledarna kan välja att genomföra prov beroende på efterfrågan men vissa banor har också fast provdagar dit du kan komma utan föranmälan. De banor som har valt att ha några fasta provdagar under säsongen och anmält det till Jägareförbundet presenteras nedan. Till provet ska medföras pengar, ett "passfoto" (om du inte redan har ett grönt s.k. "jägarbevis") samt ID-handlingar. 

 För genomförande av praktiska prov måste intyg om genomfört teoretiskt prov medföras!

Kostnad för proven

TEORETISKT PROV 

  • Teoretiskt prov 500 kr, enbart digitala prov

PRAKTISKA PROV 

  • Komplett hagelvapenprov 400 kr
  • Omprov av delmoment 100 kr
  • Komplett grundprov kulvapen 200 kr
  • Omprov av delmoment 100 kr
  • Högviltprov kulvapen, 3 serier om 4 skott 200 kr
  • Tilläggsserie 1 och 2, per 3 serier om 4 skott 50 kronor
  • Tillkommer banans ammunitionskostnad 

Kom ihåg att ta med intyg på genomfört teoriprov om du vill genomföra praktiska prov

Information om Jägarexamensprovens genomförande kan du hitta på Naturvårdsverkets hemsida

 

För mer information om praktiska och teoretiska prov hänvisas till närmaste jägarexamensbana för bokning av provledare eller inforamtion om fast beslutade provdagar.

 


2013-01-24 2022-05-24