bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Niklas Lundberg

Ungdom


Ungdomsarbete har stort fokus för Jägareförbundet, både på länsnivå och ute i jaktvårdskretsarna. De flesta ungdomsaktiviteter andordnas av kretsarna och därför hittar du mest information om ungdomsaktiviteter i kretsarnas egna informationskanaler.

Länk till den nationella ungdomssidan

För lokala aktiviteter kan du också se vad som händer i våra jaktvårdskretsar.


2013-01-24 2022-02-25