Kunskap om älgens vandringar ska minska älgbetesskador - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Kunskap om älgens vandringar ska minska älgbetesskador

En älginventering har inletts i Norrbotten där 90 älgar ska GPS-märkas för att kartlägga deras rörelsemönster. Syftet med det tre-åriga forskningsprojektet är att på sikt minska älgbetsskadorna.

2013-01-23

 Det är tre förvaltningsområden - som samtliga fått stora skador på ungskogen vintertid - som är föremål för inventeringen; ett i Överkalix, ett område nära Niemisel norr om Råneå samt ett område väster om Moskosel i Arvidsjaurs kommun. Forskningsprojektet är initierat av Skogsbrukets jaktgrupp Norrbotten, Jägarförbundet, Sveriges lantbruksuniversitet och Länsstyrelsen.

 

– Vi vill få en älgstam som är i balans med foderresursen. Idag har vi med några undantag alltför omfattande älgbetesskador på ungskogarna i länet. I de områden där vi märker älgarna är det väldigt höga tätheter av älg vintertid som orsakar enorma skador på framför allt tallungskogen, säger Marcus Jatko, skogsskötselansvarig i Sveaskog samt ordförande i Skogsbrukets jaktgrupp Norrbotten.

 

30 älgar kommer att märkas i varje område. Älgarna fångas in med hjälp av helikopter, sövs, undersöks och får en GPS-sändare om halsen. Information om älgarnas rörelser förs in i det nya älgförvaltningssystemet och rörelserna kan följas på webbsidan www.alg-forskning.se med två veckors fördröjning.

 

– Tidigare studier har visat att vissa älgar är kvar på samma plats medan andra vandrar. Men vi vet inte hur stor andel som vandrar och hur långt de kan gå. Här vill vi ha mer kunskap, säger Göran Ericsson vid Sveriges lantbruksuniversitet.

 

– Där älgarna står under januari-februari står de sedan inte under september-oktober när jakten bedrivs. Vi vill ha en jämnare älgstam mellan åren och det här ger ett bättre underlag än flyginventering. Resultaten från inventeringen kommer att kunna användas vid tilldelningen år 2014, säger Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent vid Jägarförbundet Norr.

För mer information:

Marcus Jatko, skogsskötselassistent i Sveaskog, ordf i Skogsbrukets jaktgrupp Norrbotten, tfn 0923 - 78703

Göran Ericsson, professor SLU, tfn 070 - 67 65 012
Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent Jägarförbundet Norr, tfn 0920 – 23 18 40

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick