bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Norrbotten

Rapport från flygning inom Girjas

RAPPORT Jägareförbundet Norrbottens kontroll av renförekomst inom område avlyst för småviltjakt inom Girjas sameby (G2c) 2018-02-20.

2018-02-24

Tid: 2018-02-20 kl. 09:00 – 10:40.

Utgångspunkt: Kallaxflyg AB, Kurravaara, Kiruna.

Kontrollerat jaktområde: G2c (inom Girjas sameby, Gällivare kommun). (Mittpunkt  cirka,RT90; 7516592.947, 1624234.474). Se kartbild

Området areal: Ca 27 400 hektar

Helikoptertyp: Airbus Eurocopter EC 130 B4 (En av världens tystaste helikoptrar).

Pilot:                            Kallax Flyg

Passagerare:                Svenska Jägareförbundet, Hans Geibrink                       Jägareförbundet Norrbotten, Birgitta Isaksson
SVT

BAKGRUND.

I januari 2018 ansökte Girjas sameby om att länsstyrelsen skulle besluta om att avlysa småviltjakten inom område G2c inom Girjas sameby. Länsstyrelsen beslutade enligt samebyns ansökan om att jakten skulle vara avlyst inom det aktuella området under perioden 2018-02-05 – 2018-04-15 med motivering att området var ”Avlyst för att förhindra störning på renar”. Länsstyrelsens beslut föregicks inte av någon kontroll av rensituationen inom området utan grundades enbart på samebyns ansökan.

Det aktuella området är klassat som ett ”vår-, sommarbetesområde” för Girjas samebys renar. Området är också ett populärt område för fiske, såväl vinter- som sommartid.

Tämligen snart efter beslutet uppstod en allt livligare diskussion, på sociala medier och i andra forum, bland jägare i malmfälten om denna avlysning var korrekt. Funderingar som ”dom har ju aldrig haft ren där tidigare vintrar”, ”det här är bara hitte-på från samebyn” och liknande. Ganska snart kom också uppgifter från personer som passerat området med skoter om att ”det finns inga renar där”.

Med anledning av ovan nämnda tog Jägareförbundet kontakt med ansvarig jakthandläggare på länsstyrelsen och föreslog att länsstyrelsen skulle kontrollera hur det stod till. Någon kontroll gjordes dock ej. För att hyfsa debatten och inte ytterligare elda på ett spänt förhållande mellan jägare och samebyn beslutade därför Jägareförbundet Norrbotten att bekosta en kontrollflygning med helikopter. Syftet var i första hand att kunna visa på att det fanns mycket ren i området och att avlysningen var befogad och i andra hand, om det inte fanns några större mängder ren i området, skulle Jägareförbundet kunna upplysa länsstyrelsen om detta.

FLYGNINGEN.

Flygningen genomfördes under mycket goda inventeringsförhållanden; i stort sett vindstilla, soligt med tunna moln vilket innebar att inga skarpa skuggor förekom, cirka 10 cm nysnö vilket gjorde det lätt att se spår efter djur, snöskotrar o.likn. Flygningen gjordes däremot på högre höjd (cirka 300 meter över mark) än vid normal flyginventering för att säkerställa att inte störa renarna. (Lägsta tillåtna flyghöjd är normalt 150 meter). Av samma anledning användes en helikopter av typ Eurocopter, eftersom att den är betydligt tystare än konventionella helikoptrar. Piloten från Kallax Flyg är rutinerad och mycket van vid flygning i områden med ren.

I de björkskogsbevuxna delarna av området som låg närmast Kaitumälven observerades endast älg och därför koncentrerade vi oss på de högre liggande områdena med inslag av barblåst mark. (Se ungefärliga flygstråk och observationer på bifogad karta). Vi observerade renar spridda över hela området, i huvudsak i små grupper med 3 – 6 djur per grupp och två något större grupper med cirka 20 djur i vardera. Vår bedömning av renförekomsten var att det rörde sig om en ”normal” strörensförekomst i höglänta, barblåsta fjällområden vintertid. Vi fann inga tecken på närvaro av någon större samlad hjord och inte heller snöskoterspår inne i området i någon större mängd (däremot sågs en del snöskoterspår som skulle kunna kopplas till pimpelfiskare). Totalt så befann vi oss inom området i cirka 45-50 minuter.

 

2018-02-22

Hans Geibrink, Jaktvårdskonsulent

 

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick