Lägesrapport för älgstammen enligt viltdata - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Norrbotten

Foto: Björn Sundgren

Lägesrapport för älgstammen enligt viltdata

Uppdaterad 1 oktober! Inför älgjakten var oron stor och utbredd vad gäller skicket på älgstammen efter hård avskjutning i fjol följt av en lång vinter och en torr sommar. Nu börjar vi få en bild av läget genom jaktlagens inrapporterade älg-obs rapporter

Statistik från viltdata.se 1 oktober

2018-09-10

Även om siffrorna fortfarande är preliminära och rapporter strömmar in ända fram mot nyår så börjar statistiken nu bli allt mer pålitlig och förändringarna som kommer blir allt mindre.

Vi kan konstatera att siffrorna fortfarande visar att det de senaste 18 åren inte har rapporerats så lite kalv som i år. Länet har haft en stadigt sjunkande andel kalv per vuxet hondjur enligt älg-obsen hela denna period. de första åren 2000 - 2003 var kalvandelen mycket god ( ca 75 kalv/100 hondjur)  för att sedan sjunk och ligga mellan 62 till 70 kalv per 100 hondjur. Vi tolkar den minskningen som en ökad avskjutning av vuxna hondjur i kombination med en allt för försiktig kalvavskjutning dessa år.

Årets älg-obs fram till 1 oktober visar på 57 kalv per 100 hondjur, en nivå vi bara var i närheten av 2013 då siffran var 59/100. Skillnaden kanske inte verkar så stor men räknar man upp det med antalet älgar vi har får det stort genomslag både årets siffror men också för åren som kommer. 

Vikten på kalvarna i år ser ut att vara lägre än ett normalt år. Av de som rapporterat vikterna på fällda kalvar så är årets vikter cirka 8% lägre än ett normalt år. Här finns mer att göra för jaktlagen vad gäller att rapportra in vikterna så vi får ett bättre underlag för framtiden.

Även älgobs/mantimme, som är ett mått på antal älgar i skogen, är den lägsta på de senaste 18 årens statistik. Även här har trenden varit sjunkande hela denna period, bara bruten av en uppgång 2010 samt 2015-2017 som var bra år för älgarna med mycket kalv. Denna sjunkande trend kan tillskrivas flera års hög avskjutning. En hård vinter och en  torr sommar eller en kombination av dessa har förstärkt effekten under detta år. 

Målet med förvaltningen har varit att sänka älgstammen i länet. Nu får jaktlag och ÄSO fundera på hur nära sina mål man är inför den fortsatta jakten i höst.

För en bra kvalité i framtidens älgstam är det viktigt att tänka på att små och klena kalvar inte skapar en bra älgstam kommande år. Man gör sig själv en björntjänst om man medvetet avstår från att skjuta de minsta kalvarna i år!

Siffrorna gäller länsnivå och de skiljer sig så klart inom länet. Just nu pekar allt på en sjunkande stam i hela länet, möjligen undantaget ÄFO 1 (Kiruna samt Gällivare ovan odlingsgräns) som också rapportrar helt normal kalvtillgång. Även ÄFO 5 (Kalix, Råneå, Haparanda) verkar vara relativt stabil. I övriga länet är nedgången markant liksom antal kalvar per hondjur

Du hittar ständigt uppdaterad statistik för älg-obsen på VILTDATA

/ Björn Sundgren

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick