Dags för 2019 års upplaga av BD-Cup! - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Norrbotten

Dags för 2019 års upplaga av BD-Cup!

Jägareförbundet Norrbotten inbjuder, i samarbete med Luleå JVKL, Sunderbyns JSSK, Jägareförbundet Kalix JVK, Jaktskytteklubben Duvan i Vojakkala och Älvsby Skytteförening till BD-cup i jaktskytte 2019.

2019-02-19


För den som önskar går det bra att skjuta enskild deltävling

Kuljaktstig klass 1-4, Kalix (30 maj-2019)

Torsdag 30 maj, anmälan kl.10, på Vithedens skjutbanor.

Klass 1-4, 32 skott, varierande skjutställning. Juniorer valfritt stöd.

Kontakt: Tage Karlsson, 070-664 01 32

 

Lerduvestig Sunderbyn (2 juni-2019)

Söndag 2 juni, anmälan kl.9-10 på Sunderbyns skjutbana i paviljongen.

Max 125 st. hagelskott

Kontakt: Göran Flodström, 070-560 89 95

 

Kombitävling Nordisk trap/Älgbana, Knöppelåsen i Luleå (12 juni-2019)

Onsdag 12 juni,anmälan kl.18–18.30 vid älgbanan på Knöppelåsens skjutbana i Luleå, 15 hagel-, respektive 12 kulskott klass1-2, helmantel. (Ev. särskiljning på älgbanan)

Kontakt: Bo Lindgren, 070-677 03 68

 

Kombitävling Älg/Tjäder klass 1-4, Älvsby Skytteförening (15 juni-2019)

Lördag 15 juni,15 skott, varierande skjutställning.

Kontakt: Matti Tuuri 070-228 08 10, se även www.alvsbyskytt.se

 

Hageljaktstig , Vojakalla (18 augusti-2019)

Söndag 18 augusti, anmälan kl. 10-11.

Vägbeskrivning: Från Vojakkala 5 km efter väg mot Karsikkojärvi.

Max 40 hagelskott, (lerduvor och plåtmål)

Arrangören tillhandahåller lämplig ammunition för skytte på ett antal plåtmål och kostnad för detta tillkommer!! I övrigt gäller egna skott med stålhagel (max 28 g)

Kontakt: Sven Forsberg, 070-328 51 32

 

Seger i deltävling ger 60 p, därefter en fallande poängskala till 40 första placerade

 

Klasser:    

-Jägarklass, Damklass, Junior (t.o.m. kalenderår man fyller 16)

-Elitklass (alla licensierade skyttar eller valfritt)

 

Ammunition:  Tävlande håller egen ammunition (utom vid plåtmål i Vojakalla, kostnad tillkommer där), hagel (max. 28 grams hagelladdning)

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick