Jägareförbundet gör skillnad #gillaenjagare - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Norrbotten

Jägareförbundet gör skillnad #gillaenjagare

Jägareförbundet Norrbottens årsmöte ställde sig på lördagen bakom ett gemensamt uttalande om Jägareförbundets viktiga roll i svensk vilt- och miljöövervakning. Hela uttalandet finns återgivet nedan

2019-04-01

 Jägareförbundet gör skillnad!

Nu har det första fallet av avmagringsjukan, CWD, konstaterats i Sverige, närmare bestämt 2 mil väster om Arjeplog. Tack vare vår driftiga ordförande för Jägareförbundet Arjeplog har detta fall kunnat fångas upp och konstateras. Utan jägare och Jägareförbundet hade detta mest troligt passerat obemärkt. Denna sjukdom kan få oöverskådliga konsekvenser för älg och ren, näringarna och oss människor.

Jägarna har hög kunskap om viltet och har historiskt sett haft en nyckelroll för viltövervakningen. En viltövervakning som är en mycket viktig pusselbit i miljöövervakningen. Jägarna har mycket tid i skogen, ofta först på plats, med en aktningsvärd kunskap om såväl viltet som sina marker. Även i framtiden kommer jägarna fylla en för viltet och samhället viktig funktion.

Ett av Svenska Jägareförbundets mål är välmående viltstammar av hög kvalité. Detta uppnås genom aktiv viltförvaltning och många jägare som med sina timmar i skog och mark fångar upp händelser och förändringar i vår natur. Därför är det viktigt att myndigheter och beslutande är lyhörda och tar vara på den kompetens som jägarna har.

Denna upptäckt av CWD är förstås oroande. Allt tyder dock på att just denna 16-åriga älgko led av en variant av sjukdom som inte smittar vidare. Vi kan se detta fall som ett ytterligare bevis för Jägareförbundets betydelse för fortsatt och noggrann övervakning av vårt vilt och vår natur. Jägareförbundet ställer sin organisation och kompetens till samhällets nytta och för naturens och viltets bästa.

Därför: #gillaenjagare

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick