Jägareförbundet Norrbottens årsstämma 2019 - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Norrbotten

Foto: Björn Sundgren

Mikael Samuelsson, avgående ordförande, tackades för sin insats under åren

Jägareförbundet Norrbottens årsstämma 2019

Ny ordförande och många nya namn i Jägareförbundet Norrbottens styrelse.

2019-04-01

Årsstämman på Hotell Örnvik i Luleå genomfördes i god anda. Den inleddes med ett antal anföranden av Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson, Regionchef Peter Ledin, Kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström samt avgående ordförande i länet Mikael Samuelsson. En bra diskussion om kretsarnas betydelse för verksamheten och behovet av goda kontakter mellan krets, län och riksnivå inom förbundet hanns också med.

Foto: Björn Sundgren.

Stämmoförhandlingarna genomfördes smidigt och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018.

Stor omsättning i styrelsen

En realtivt stor omsättning i styrelsen genomfördes och valberedningens förslag vann gehör på alla poster. De som efter väl förrättat värv lämnade styrelsen var Mikael Samuelsson Arvidsjuar, Carina Lindmark Jokkmokk, Niklas Tillberg Luleå samt Lennart Ölvebo Gällivare. 

Till ny ordförande valdes Peter Olofsson. Övriga nya i styrelsen är Jeanette Bergman Weihed, Seved Wiklund samt Markus Segerlund. En närmare presentation av dessa kommer att komma inom kort.

Utmärkelser

Vid stämman delades olika utmärkelser ut. Förutom avgående styrelseledamöter avtackades också Bertil Segerlund som efter många år som valberedningens sammankallande nu tackade för sig. 

Foto: Björn Sundgren, Bertil Segerlund avtackas som valberedare

En särskild utmärklese i form av stipendium från Wallenbergska fonden för väl genomförd verksamhet delas ut till Ersnäs viltvårdsgrupp för sitt arbete med småviltjakt och arbetet med att introducera nya jägare och skapa intresse för småvil- och predatorjakt.

Foto: Björn Sundgren.

Jägareförbundets administratör i länet Irene Lidman-Asplund avtackades också hon inför sin förestående pensionering efter att ha arbetat inom länet i 25 år.

Foto: Björn Sundgren.

Motioner

Två motioner behandlades på stämman och bägge två beslutades att sända vidare till Svenska Jägareförbundets årsstämma 1-2 juni. Den ena rörde behovet av en reviderad och stärkt lagstiftning rörande viltvårdsområden. Den andra rörde frågan om hur större markägare hanterar befintliga jaktlag vid större marköverlåtelser. .

Uttalande

Stämman valde att ställa sig bakom ett uttalande om jägarna och Jägareförbundets avgörande roll i smahällets viltövervakning. Detta har särskilt uppmärksammats eftr fyndet av en älg som drabbats av sjukdomen CWD i Arjeplog. Hela uttalandet kan läsas HÄR

/ Björn Sundgren

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick