Jakttider för jakten och medlemmarnas bästa! - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Norrbotten

Foto: Ulrika Karlsson-Arne

Jakttider för jakten och medlemmarnas bästa!

Med anledning av artikeln ”Sametinget vill begränsa jakttiden på ripa och skogsfågel” som handlade om Sametingets jakttidsförslag blev mitt uttalande, som ordförande för Jägareförbundet Norrbotten, inte bra citerat.

2019-04-11

Vårt resonemang, efter min vidarehänvisning på grundfrågan, rörde lämpligheten kring att fiska åsikter om misstänkt jägare som skall hålla föredrag på LTU och jakttidsförslaget från ej insatta personer. Detta förklarade jag inte var lämpligt och att tidningar inte borde medverka till att skapa skyttegravar oavsett vilka argument som är uppkastade. Att alltid vara öppen för att ta emot och analysera vilka påståenden som helst förklarade jag att jag står för men sen skall dessa påståenden hanteras sett utifrån en verklighet och fakta.

Genom detta blev det uppenbarligen ett missförstånd mellan mig och journalisten. För att det inte ska råda någon tvekan kring vad Jägareförbundet Norrbotten vill och arbetar för vill jag förtydliga detta.

Vad Jägareförbundet Norrbotten och Svenska Jägareförbundet står i frågan om jakttider är glasklart. I vårt jakttidsförslag föreslår och jobbar vi för en oförändrad och för vissa arter förlängd jakttid. Som exempel kan nämnas förlängd jakttid på tjäder och orrtupp. Vårt jakttidsförslag baseras på enskilda medlemmar, kretsar och länsföreningars synpunkter. Det är således medlemmarnas förslag. 

I den jakttidsprocess som nu är uppstartad har många olika grupperingar och organisationer yttrat sig, ofta med begränsande eller förbjudande karaktär. Detta kommer vi inom förbundet inte låta stå oemotsagt! Jägareförbundet kommer att göra skillnad. Vi kommer att sätta viltet och medlemmarna i första rummet och stå upp för vår svenska jakt som vi känner den idag. 

Den enskilde jägare skall fortsättningsvis, utan inskränkningar, kunna jaga med lös hund i markerna oavsett om det är på privat eller statlig mark. Det är vår målsättning. Jag kan lova och garantera att vi kommer att göra ALLT i vår makt för att försvara medlemmarnas sak som är viktig på alla sätt.

 

Peter Olofsson 

Ordförande Jägareförbundet Norrbotten

 

Läs mer.

Svenska Jägareförbundets förslag:

https://svenskjakt.se/start/nyhet/omfattande-forslag-till-nya-jakttider/

 

Sametingets förslag:

https://svenskjakt.se/start/nyhet/sametinget-vil-ha-kraftiga-begransningar-i-jakten-pa-ripa-och-skogsfagel/

 

Svenska Ornitologiska föreningens förslag:

https://svenskjakt.se/start/nyhet/ornitologerna-forbjud-jakt-pa-kraka-skata-orre-och-tjader/

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick