Gemensamt uttalande från norrlandslänens årsstämmor - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Norrbotten

Gemensamt uttalande från norrlandslänens årsstämmor

Jägarna i Sverige och även den breda allmänheten har som vi förstår det, stort förtroende för Svenska Jägareförbundet. Jägareförbundets enträgna arbete med att skapa bra förutsättningar för jägare, jakt och vilt har gett bra resultat. Detta är möjligt med en stor, stark och trovärdig organisation som Jägareförbundet.

2020-06-01

Det har givetvis bara varit möjligt för att Jägareförbundets medlemmar ställer upp i olika sammanhang - i sitt föreningsarbete i kretsar och länsföreningar. Som exempel kan nämnas myndigheternas viltinventeringsarbeten där jägarna tillför viktiga jaktliga och viltvårdande kunskaper.


Allt är ändå inte frid och fröjd. Vi har tyvärr många som på olika sätt motarbetar oss i jaktliga och viltvårdande frågor. Rovdjursfrågan har i många år diskuterats och alltför många människor känner oro och hopplöshet inför den attityd som vissa organisationer och tyvärr också myndigheter uppvisar. Det bärande samspelet mellan människa, djur och natur har inte funnit sin rätta balans då såväl jägarnas som den breda allmänhetens förtroende för myndigheterna sviktar. Vi ser med oro på hur EU påverkar jakten och viltvården i negativ riktning. Vid EU-inträdet lovades att EU skulle hålla fingrarna borta från jakten och från en del andra frågor med grund i kultur och sedvänjor i respektive land, men icke så! Jägareförbundets närvaro i Bryssel behövs alltmer med det uppenbara uppdraget att, tillsammans med andra jägarorganisationer i Europa, hålla EU informerat om var gränserna egentligen bör gå när det gäller EU:s inblandning i jakten och viltvården i respektive medlemsland.


Jägareförbunden i norr – Jägareförbundet Norrbotten, Jägareförbundet Västerbotten och Jägareförbundet Mitt Norrland är en viktig del i Svenska Jägareförbundet. Med våra medlemmar driver vi frågor som ligger de norrländska jägarna och många andra jägare nära. Frågor som har urgamla traditioner att falla tillbaka på; exempelvis älgjakten, den tilltagande möjligheten till björnjakt, jakten på skogsfågel med ripjakten i fjällen som en speciell och mycket eftertraktad jakt.


Jägarna, samhället och viltet behöver Jägareförbundet och alla dess medlemmar. Förbundet växer och blir därmed en allt starkare röst i samhället som tar parti för viltet, den biologiska mångfalden och för jägarna.
Jägareförbunden i norr – en viktig del av Svenska Jägareförbundet - vill vara stora, starka och omtyckta organisationer. Vi kommer att bli ännu starkare i takt med att vi blir flera.


JÄGAREFÖRBUNDET NORRBOTTEN

JÄGAREFÖRBUNDET VÄSTERBOTTEN

JÄGAREFÖRBUNDET MITT NORRLAND

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick