Det blev björnjakt i Norrbotten till hösten! - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Norrbotten

Foto: Mostphotos

Det blev björnjakt i Norrbotten till hösten!

Den sena våren och det rekordstora uttaget av björn under skyddsjakt ledde till en oro att björnjakten återigen skulle utebli så som den gjorde 2017. Jägareförbundet har arbetat intensivt för att ändå få tillstånd en licensjakt. Även om många anser att tilldelningen är för låg får ändå beslutet ses som en framgång och ett steg på väg till en bättre förvaltning

2020-07-01

Under våren fälldes hela 60 björnar på skyddsjakt i renkalvningsområdet. Det är en mycket hög nivå som delvis beror på hur snöläget ser ut i kalvningsperioden. Men med ganska stor säkerhet visar det också på att björnstammen inte har hållits på en stabil nivå de senaste åren utan ökat sedan spillningsinventeringen 2016.

Med den nu beslutade licensjakten på 20 björnar, uppdelade med 10 björnar var i två områden, kommer det totala uttaget i länet bli 80 björnar. 

Jägareförbundet ser självklart licensjakten på hösten som grunden i förvaltningen och skyddsjakter som ett undantag när förvaltningen inte har nått i mål. Samtidigt är vi inte emot skyddsjakten som sådan. Jägareförbundet driver på i frågan om skyddsjakt när det sker angrepp på hundar och tamdjur. Men det är viktigt att framhålla att licensjakten av flera skäl ska vara basen i förvaltningen!

Det finns några delar av Länsstyrelsen beslut som tydligt visar att Jägareförbundet har haft en viss framgång med det långsiktiga arbetet med björnförvaltning. Länsstyreslen lyfter fram behovet av jägarnas delaktighet och man nämner också att man vill undvika konflikter mellan intressegrupper när skyddsjakterna blir så mångtaliga att den ordinarie jakten riskeras.

Vi vill också lyfta fram det viktiga arbete som utförs av jägarkåren. Den årliga björnobsen är ett mycket viktigt verktyg och vi kan med bra underlag visa på den ökning som har skett sedan 2016 och Länsstyrelsen kan utifrån det se hur avskjutningen som varit har påverkat björnstammen. Utan jägarna skulle också spillningsinventeringarna inte ge användbar mängd material så att det gick att räkna på. Utan jägarna famlar man alltså i blindo i björnförvaltningen. Det är viktigt att komma ihåg för både jägare och myndigheter.

Läs Länsstyrelsens beslut samt Jägareförbundet Norrbottens underlag här intill. Som ni kan se finns det fortsatt saker att förändra och förbättra utifrån hur Jägareförbundet ser det. Men vi ser ändå att vi rör på oss i rätt riktning. 

Vi hoppas på en bra jakthöst med väl genomförd jakt och en kommande vår 2021 med ett annat snöläge så att det uttag av björn som görs i Norrbotten huvudsakligen kommer att ske som licensjakt under hösten 2021. Om allt går enligt plan kommer också en ny spillningsinventering ske då. 

 

 

 

 

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick