bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Norrbotten

I höst samlas det björnspillning igen

Nu är det dags att för tredje gången inventera björn i Norrbotten. Detta görs genom att samla in spillning under hösten som sedan DNA-analyseras. utifrån det kan man beräkna storleken på länets björnstam. För det krävs engagemang från så många som möjligt att samla och skicka in björnspillning under tiden 21 augusti till 31 oktober.

Foto: Björn Sundgren

2021-04-28

Tidigare inventeringar genomfördes 2010 och 2016 och vi vid dessa inventeringar kom man fram till att det i länet 2010 fanns runt 750 björnar (då räknades inte fjällområdet med) och 2016 beräkandes stammen ha sjunkit till runt 500 björnar.

De åren man inte har spillningsinventering följs stammen via jägarnas "björn-obs" som samlas in tillsammans med älg-obs under älgjaktens första månad. Via denna modell kan man följa utveckling av björnstammen men får ingen tydlig bild av antalet björnar. Kombinationen med björ-obs årligen och spillningsinventering ungefär vart femte år har visat sig vara en relativt bra modell för att ha koll på björnstammen.

Det viktiga är nu att under den aktuella perioden gå in för att samla så mycket spillning man kan och göra det aktivt hela perioden fram till sista oktober. Här är det självklart bra om så många som möjligt hjälper till, men jägare (och kanske i första hand hundförare) är de som av tradition har varit de mest aktiva i detta arbete. Det har tidigare år framförts kritik mot att man underskattar björnstammen via dessa inventeringar. Modellen för beräkning är väl beprövad, det gäller bara att det samlas spillning i tillräcklig omfattning från hela länet och under hela perioden. Ska vi ha ett bra underlag för en förvaltning som bygger på fakta är det i höst man har chansen att verkligen hjälpa till med det!

För att hålla koll på vad som händer och kanske också se lite mer fakta om tidigare inventeringar i Norrbotten och andra delar av landet har vi samlat relevant länkar på denna sida

Ansvarig för samordningen av denna inventeringen är Länsstyrelsen där årets projekt presenteras på deras hemsida som du hittar HÄR

/ Björn Sundgren

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick