bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Norrbotten

Foto: Lena Runer

Jägareförbundets tre hjärtefrågor kring fjälljakten

Jägareförbundets tre hjärtefrågor kopplade till utredningen om fjälljakten tål att upprepas.

2022-02-14

- Jakt- och fiskerätten ska vara knuten till markägandet, detta ska förstås även gälla där svenska staten är markägare.

- Staten i egenskap av markägare även ska förvalta jakt- och fiskerätten.

- Småviltjakt och fiske på statens marker ovan odlingsgränsen i Norr- och Västerbotten samt på renbetesfjällen i Jämtland i första hand ska upplåtas till jägare och fiskare bosatta i Sverige

Tillbaka till överblick