bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Norrbotten

Foto: Malin Liljeholm

Slaktavfall och åtling – vad gäller?

I dessa tider med vår och snösmältningen så blir talesättet ”det som göms i snö" tydligt på många ställen. Det gäller även slaktavfall från höstens jakt som antingen lagts ut som åtelmaterial eller helt enkelt lämnats i skogen.

2022-03-22

Du behöver inte samla in döda vilda djur eller slaktavfall från djur i samband med jakt av vilda djur. Inälvor och andra biprodukter får du alltså lämna kvar ute i skogen. Däremot får du endast flytta  och lägga ut slaktavfallet inom den egna kommunen eller grannkommunen.  

Viktigt följa miljölagstiftningen

Tänk på att du måste följa miljölagstiftningen. Kommunen kan ha synpunkter på om du lägger slaktrester eller åtlar på olämpligt ställe, till exempel nära bebyggelse, i anslutning till promenadstråk, eller vid vattentäkter och liknande platser. Kolla upp med din kommun vad som gäller just i din kommun om du är osäker.

När det gäller biprodukter och slaktrester från tamdjur och tamboskap och odlad fisk gäller helt andra regler. Det är generellt inte tillåtet att åtla eller lägga ut sådana produkter eller odlad fisk i naturen.

För mer detaljkinfo klicka på länken nedan till Jordbruksverkets hemsida.

 https://jordbruksverket.se/djur/foder-och-produkter-fran-djur/produkter-fran-djur/hantera-produkter-fran-djur-i-samband-med-jakt-och-fiske

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick