bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Norrbotten

Foto: Lotta Olovsson

Jägareförbundet om Renmarkskommittén  – Fullt hus vid infomöte i Kiruna

Kvällens informatörer var Birgitta Isaksson, ordförande i Jägareförbundet Norrbotten och ledamot i Svenska Jägareförbundet Fjällråd, samt Hans Geibrink, ansvarig för fjälljaktsfrågor vid Svenska Jägareförbundet och med i expertgruppen knuten till utredningen av renskötsellagstiftningen. - Vi ser ett stort behov av att informera om utredningen och vad den kan komma att innebära då många jägare, fiskare och även politiker ännu inte vet vad detta handlar om, säger Birgitta Isaksson.

2022-03-30

Mötet som även livesändes via Facebook lockade totalt hela 370 deltagare varav cirka 150 var på plats i Kiruna. Frågorna duggade tätt från besökarna och gemensamt var att många hyste en stor oro för vad detta kan innebära.

Farhågorna bland mötesdeltagarna var att resultatet av utredningen skulle kunna leda till att grannar och arbetskamrater inte längre får jaga och fiska på samma villkor och till samma priser eller inte alls. Röster hördes bland publiken att jakten och fisket i norr är mycket mer än en liten hobby utan en viktig del av livet och en anledning till att man faktiskt väljer att bo och leva här uppe.

Kritik mot direktiven

Utredningen som har fått direktiven från regeringen ska till att börja med ta reda på vilka samebyar som ska ha samma rättigheter som Girjas, det vill säga ensamrätt att upplåta småviltjakt och fiske på statens mark ovanför odlingsgränsen. Här är Jägareförbundet kritiska och menar att man börjar i fel ände och att man i stället borde i börja med att utreda vem eller vilka som ska ges rättigheten att upplåta jakten och fisket och inte fastslå redan i direktiven att det är samebyar som ska ha dessa rättigheter. En sameby är att likna med ekonomisk förening bestående av ett antal renskötselföretag.

- Ett delbetänkande från utredaren ska lämnas till regeringen i november där jakten och fisket ingår vilket Jägareförbundet anser vara alldeles för kort om tid i en sådan komplex och svår fråga, säger Isaksson.

Ett liknande stormöte hölls för några veckor sedan i Gällivare och redan idag onsdag är Hans Geibrink på plats för ett motsvarande möte i Vilhelmina.

Jägareförbundet har tre huvudståndpunkter i denna fråga är följande:

 

  • Jakt- och fiskerätten ska vara knuten till markägandet, detta ska förstås även gälla där svenska staten är markägare.
  • Staten i egenskap av markägare även ska förvalta jakt- och fiskerätten.
  • Småviltjakt och fiske på statens marker ovan odlingsgränsen i Norr- och Västerbotten samt på renbetesfjällen i Jämtland i första hand ska upplåtas till jägare och fiskare bosatta i Sverige

Jägareförbundet Kiruna tillsammans med Kiruna Jakt och Fiske, Övre Norra Fågelhundsklubben och Svenska Vorstehklubben Malmfälten var arrangörer av mötet.

 

Länk till Jägareförbundets Facebooksida och inspelningen av mötet.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2Fc3aZLGwVZR%2F%3Ffbclid%3DIwAR3lQwijWtuaBwOJprsFwsD3IRWe8qP6DgBp_ngOZpj8ypoa1fBIm01QK44&h=AT1V5qTYAvZ_Q2p-yP13Odq69AwuthJwkHrhQRQgmdQbzv430pC33t10gsZ_YL4ewDQGAPYzcvrAibgm_dSoV2TCNQF8QK_D3kktc4XSVJv9EOE7lCGEUBpdkx9Varjucw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0T1BrRFXmRL-Rpngk-kKFP_i1v5ZZGCNRopCahFiaYH9KJtQZrpfENmfvNQFG7eFzPBprB27I_pz-uGlCFKFkWdEn3A2xk6uuRgTHBBM0gwANX5x5QA2SdfNNSrqRhQxclvtUYQHnZicSMhk8FXPwHSrl2UKClWnsjAw-8_hS3q37RNkYsz1cNPbwEpYFzmNDekQE

Tillbaka till överblick