bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Norrbotten

Birgitta Isaksson t.v. lämnar över ordförandeposten till Daniel Widman. Foto: Roger Lundqvist

Ny ordförande utsedd vid Jägareförbundet Norrbottens årsstämma

Söndag 10 april höll Jägareförbundet Norrbotten årsstämma för 135:e verksamhetsåret. Birgitta Isaksson, Kiruna som framgångsrikt och engagerat hållit i ordförandeklubban sedan 2019 avtackades för sina gedigna och outtröttliga insatser inom jakten område och som ny ordförande valdes Daniel Widman från Boden.

2022-04-11

Stämman genomfördes fysiskt på plats i Jukkasjärvi med det fanns även möjlighet för stämmodelegater att koppla upp sig och delta digitalt för de som önskade detta.

Årsmötet valde enhälligt Daniel Widman, Boden, till ordförande vilket även var valberedningens förslag. Daniel som innehaft posten som vice ordförande senaste verksamhetsåret är väl förtrogen med Jägareförbundet och de frågor som mycket kretsar kring just nu.

Utöver de sedvanliga årsmötespunkterna så fanns Mikael Samuelsson från förbundsstyrelse på plats och informerade om förbundets viktigaste frågor inför 2022 där förstås fjälljakten är högt prioriterad.

Avgående ordförande Birgitta Isaksson kommer med sin spetskompetens inom fjällfrågor även fortsättningsvis att sitta kvar som ledamot i Svenska Jägareförbundets fjällråd där hennes engagemang och kunskap kommer val till pass.

Så här ser Jägareförbundet Norrbottens styrelse ut efter årsstämman 2022-04-10

Daniel Widman, Boden, ordförande, 1 år

Johannes Hansson, Luleå, 2 år

Lars Lundbäck, Kalix, 2 år

Anders Wanhatalo, Pajala, 2 år

André Westin, Piteå, 2 år

Följande ledamöter valdes 2021 och kvarstår till 2023

Johan Agetoft, Jokkmokk

Jeanette Bergman Weihed, Luleå

Samuel Nilsson, Älvsbyn

Seved Wiklund, Piteå

 

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick