bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Norrbotten

Stora älgkor ger stora kalvar som blir stora som vuxna. Foto: Bengt Ohlsson/Mostphotos

Minskande älgstam – så resonerar älgförvaltningsgrupperna i Norrbotten

Det numera återkommande mötet med Länsstyrelsen och samtliga älgförvaltningsgrupper i länet genomfördes i år i Sörbyn i Råneå älvdal. Det var ett välbesökt möte med god representation från både jägare och markägare och samtliga förvaltningsgrupper. Med på mötet var också länsstyrelsens personal samt Jägareförbundet. Efter de signaler som har visat på en fortsatt sänkning av älgstammen i norr och en oro bland många jaktlag att sänkningen nu har gått för långt var intresset för mötet kanske extra stort.

2022-10-18

Trots rapporter om en vikande älgstam var stämningen på mötet god och diskussionerna var konstruktiva. Alla är överens om att stammen sjunker vilket bekräftas av den älg-obs statistik som samlas in under september. På många håll bör stammen inte sänkas mer. Att det fortsatt finns problemområden med vinterkoncentration av älg är något alla håller med om. Hur man ska lösa dessa problem finns det idag inget klart svar på. Att öka avskjutningen i de områden där älgarna finns på hösten blir svårt då stammen i dessa områden under hösten är gles. Någon omfattande vinterjakt ser man inte heller som en bra lösning. Här kanske justerade regelverk i skogsvårdslagen skulle vara till hjälp för att möjliggöra att få upp skog på annat sätt än krav på avverkning och plantering i områden där man vet att man kommer att få problem.

Man var också överens om var att fokusera så mycket som möjligt på kvalitet i älgstammen framöver. Att tänka mer på vad som finns kvar i skogen efter jakt snarare än vad man fäller detta året. Stora välväxta djur och högre medelålder ger en bättre reproduktion. Vi ligger idag runt 60 kalv/100 kor vilket är betydligt lägre än för 15 år sedan då samma siffra ofta pendlade runt 75 kalv/100 kor. Det finns all anledning att ha den högre nivån som mål för att möjliggöra en älgstam som ger en god jakt och avkastning utan att belasta skogen alltför mycket under vintern.

För den fortsatta jakten i höst och för åren framöver bör vi alla försöka öka andelen kalv i avskjutningen och vara mer försiktiga med att fälla stora djur. Både större kor och tjurar är viktiga för att få en bättre kvalitet i älgstammen. Man ska inte heller undvika att skjuta de minsta kalvarna även om de inte ger mycket köttutbyte, dessa kalvar är de sämsta vi sparar som framtida avelsdjur!

Det finns självklart olika uppfattningar om hur mycket älg som ska finns i de olika områdena i länet och för att lösa den frågan finns älgskötselområden och älgförvaltningsområden. Några centrala pekpinnar om vad som är ”lagom” tar bort det lokala inflytandet och därmed engagemanget. Men oavsett vilken nivå man vill ha på älgstammen är alla rörande överens om att den stam man har ska ha god kvalitet!

Här finns en del tips och råd i Jägareförbundets material ”Verktygslådan – enkla steg till bättre älgförvaltning”

Utbildning_verktygslada_for_battre_algforvaltning.pdf (jagareforbundet.se)

 

Tillbaka till överblick