bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Norrbotten

Jägareförbundets representanter från norrlänen samlande utanför riksdagen inför träffen med politikerna . Foto: Mattias Ohlsson

Fjälljakt och älg i fokus vid träff i riksdagen

Jägareförbundets länsföreningar i  Mitt Norrland, Västerbotten och Norrbotten, bjöd in norrlänens riksdagsledamöter till en informationsdialog i Riksdagshuset kring aktuella och för länsföreningarna viktiga frågor. Fjälljakten och Renmarkskommittén samt älgjakten och den vikande älgstammen var förstås huvudfrågor vid träffen.

2023-04-27

Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent höll ett uppskattat föredrag om älgen. Allt från en historisk tillbakablick fram till förvaltningen idag och att vi gemensamt måste se till att arbeta för vår nationalsymbol. Björn beskrev även arbetet förbundet påbörjat nu för att lyssna av våra medlemmar när det gäller älgfrågan.

Några av älgfrågorna våra riksdagsledamöter fick med sig var

- Älgjakten är och har byggt ryggraden i Sveriges jaktkultur, det måste bevaras!

- Förvaltningssystemet för älg måste bekostas av alla parter och bli kostnadseffektivt där alla berörda parter ges ett reellt inflytande.

- Besluta om jakttider på älg måste tas med hänsyn till älgen som Sveriges viktigaste vilt och nationalsymbol samt att älgens värde erkäns för både jägarna och samhället i stort.

- Och skadedjursstämpeln måste suddas bort!

Därefter informerade Hans Geibrink, ansvarig konsulent för fjälljaktfrågor, om domen avseende Girjas sameby från 2020, Renmarkskommitténs arbete idag samt den stora oro vi känner var utredningen kan komma att ta vägen. Det förtydligades också Jägareförbundets ståndpunkter och vikten av att alla boende i Sverige idag bör beredas samma möjlighet till fjället, jakten och fisket.  

Några av fjällfrågorna våra riksdagsledamöter fick med sig var

- Delbetänkandet från Renmarkskommittén bör tas bort och hanteras i slutbetänkandet eftersom konsekvensanalyser om dess påverkan i enlighet med Riksdagens direktiv ej finns klara.

- SJF uppmanar att de två inlämnade hemställningarna från SJF, LRF, Sportfiskarna och SKK hörsammas

- Vi ser vidare att upplåtelser av jakt och fiske på statens marker fortsätter som idag

- Att hänsyn tas till övriga intressen enligt tilläggsdirektivet, juni 2022

- Att rennäringslagen ses över

- Att alla boende i Sverige även för kommande generationer ska ha samma rättigheter rörande småviltjakt och fiske på statens marker i fjällområdet som har gällt sedan 1993

Gun Fahlander ordförande i Jägareförbundet Mitt Norrland tillika ordförande i förbundsstyrelsens fjällråd avslutade med att förtydliga det arbete som förbundet och dess län gör och har gjort i fjällfrågan.

Riksdagsledamöterna var mycket intresserade och hade många frågor både om älgen och fjälljakten. Det var en öppen och bra dialog i samband med presentationerna. Förutom redan upparbetade kontakter så etablerades många nya och det efterfrågades mer information i fler grupperingar samt förslag till fler möten.

Vid mötet deltog från Jägareförbundet:

Daniel Widman ordförande Jägarförbundet Norrbotten

Calle Franklin, ordförande Jägareförbundet Västerbotten

Gun Fahlander, ordförande Jägareförbundet Mitt Norrland och fjällrådet

Jimmy Nyman, regionchef Jägareförbundet norr

Björn Sundgren; jaktvårdskonsulent Region norr

Hans Geibrink, jaktvårdskonsulent fjälljaktfrågor

Mattias Olsson, intressebevakning Jägareförbundet

Tillbaka till överblick