bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Norrbotten

På marken kan medlemmar i Jägareförbundet jaga småvilt kostnadsfritt. Foto: Roger Lundqvist

Jaktmarken Storspiken – en medlemsförmån

Jägareförbundet Norrbotten arrenderar en jaktmark i Edefors, nordväst om Harads i Bodens kommun. På jaktmarken Storspiken anordnas prova-på-jakter varje år för nybörjare och andra prioriterade grupper. Dessutom har medlemmar i Jägareförbundet möjlighet att jaga småvilt på marken helt utan kostnad.

Johan Hägglund, jaktvårdskonsulent och markfogde för medlemsmarken Storspiken. Foto: Privat

2023-05-05

Jaktmarken ligger på båda sidor av Görjeån och nås via två skogsbilvägar norr respektive söder om ån. Målet är att marken ska ge så mycket medlemsnytta som möjligt. Jaktmarken är därför öppen för medlemmar i Jägareförbundet att bedriva småviltsjakt de dagar då inga medlemsaktiviteter är inplanerade.

Aktiviteter - Svenska Jägareförbundet (jagareforbundet.se)

För att jaga på marken måste du först ta kontakt med markfogden, Johan Hägglund (johan.hagglund@jagareforbundet.se eller telefon 010-584 76 07), för att se om marken är ledig den dag du önskar jaga. Detta måste göras minst en dag i förväg. Dessutom krävs att du lämnar viltrapport efter avslutad jakt. Karta med gränser samt uppgifter till WeHunt fås vid anmälan.

Självklart krävs att du löst statligt jaktkort. 

Tillbaka till överblick