bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Spillningsinventering 2010


Hösten 2010 genomförde Länsstyrelsen en spillningsinventering av björn i Norrbotten. Identifieringen av den DNA som hittades i spillningen är gjorda på ett laboratorium i Norge. Kartor över var björnspillning hittades, kön och individer presenteras kretsvis nedan.


2013-04-02 2020-03-13