Spillningsinventering 2010 - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Spillningsinventering 2010

Hösten 2010 genomförde Länsstyrelsen en spillningsinventering av björn i Norrbotten. Identifieringen av den DNA som hittades i spillningen är gjorda på ett laboratorium i Norge. Kartor över var björnspillning hittades, kön och individer presenteras kretsvis nedan.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-04-02 2015-12-07