Spillningsinventering 2016 - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Björn Sundgren

Spillningsinventering 2016

Under hösten 2016 kommer en spillningsinventering av björn att genomföras i Norrbotten. På denna sida kommer du att kunna hitta information om hur arbetet går framåt och så småningom också resultat av inventeringen.

Spillningsinventeringen leds av Länsstyrelsen. Syftet är att få en bra bild över hur många björnar vi har i länet för att kunna förvalta stammen på ett bra sätt. Inventeringen som genomfördes 2010 lämnade många "vita" områden i länet. Vi hoppas denna gång att hela länet ska kunna inventeras och att vi då får en säkrare bild över björntillgången.

SLUTRAPPORT spillningsinventering 2016 Norrbotten

Länkar till mer information:

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-02-18 2018-01-09