Jägareförbundet Västerbotten - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Länsstämma Västerbotten 2021

Västerbotten 2021-03-04 Årets länsstämma i Västerbotten blir i digital form, den 10 april kl. 14.00. Av kretsarna utsedda ombud får handlingar och kallelse skickad till si...

Licensjakt på lodjur 2021

Västerbotten 2021-02-19 Högst 13 lodjur får fällas i Västerbotten, varav högst 8 djur i Västra området och högst 5 djur i Östra området. Jakten får bedrivas från och med d...

Älgjakt under extrema vinterförhållanden?

Västerbotten 2021-01-25 Älgjakt under extrema vinterförhållanden?                                              Det är...

Sveaskog - vad är det ni egentligen håller på med?

Västerbotten 2020-09-18   Sveaskog – hela svenska folkets skogsbolag – vad är det ni egentligen håller på med? Den senaste tidens rapportering i media ...

Beyond moose, märkta älgar

Västerbotten 2020-09-04   Studierna av sändarförsedda klövdjur fortgår inom...

Information om polisens besiktningar av skjutbanor

Västerbotten 2020-08-05 Inom flera polisregioner, främst i norr, har polisen inte...

covid-19 och jakten 2020

Västerbotten 2020-06-25 Vi har ett gemensamt ansvar för att se till att vi inte bidrar till smittspridning. Därför bör vi värdera och tänka till kring alla kontakter vi ta...

Gemensamt uttalande

Västerbotten 2020-06-25 Gemensamt uttalande från länsföreningarna i norr: Jägarna i Sverige och även den breda allmänheten har som vi förstår det, stort förtroende för...

Utvärdering kroninventering i Västerbotten

Västerbotten 2020-06-25 Att övervaka förändringar av viltets tätheter är en central fråga inom viltförvaltningen och så även när det gäller kronviltet. I Västerbotten...

Älgar har vandrat i tusentals år

Västerbotten 2020-06-25 Älgvandringar i tusentals år… Sveaskog ansökte om skyddsjakt på 50 älgar i Lycksele i februari. Jakten skulle inbegripa helikopter och skoter....