Jägareförbundet Västerbotten - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

covid-19 och jakten 2020

Västerbotten 2020-06-25 Vi har ett gemensamt ansvar för att se till att vi inte bidrar till smittspridning. Därför bör vi värdera och tänka till kring alla kontakter vi ta...

Gemensamt uttalande

Västerbotten 2020-05-29 Gemensamt uttalande från länsföreningarna i norr: Jägarna i Sverige och även den breda allmänheten har som vi förstår det, stort förtroende för...

Utbildningar

Västerbotten 2020-05-29 Vårens utbildningar har till stor del ställts in pga att vi tar vårt ansvar och försöker minimera...

Utvärdering kroninventering i Västerbotten

Västerbotten 2020-04-24 Att övervaka förändringar av viltets tätheter är en central fråga inom viltförvaltningen och så även när det gäller kronviltet....

Älgar har vandrat i tusentals år

Västerbotten 2020-04-16 Älgvandringar i tusentals år… Sveaskog ansökte om...

Praktisk eftersök stora rovdjur

Västerbotten 2020-03-09 Plats: Abborrträskliden ca 1 mil norr om Lycksele i...

Sveaskog behöver tänka om

Västerbotten 2020-02-19 Jägareförbundet Västerbotten reagerar starkt på Sveaskogs ansökan om skyddsjakt på 50 älgar.

Utbildningar

Västerbotten 2020-02-19 Årets utbildningar publiceras allt eftersom de blir klara. Hela Svenska Jägareförbundets utbud kan du hitta via länken nedan.

Jägareförbundet på framåtsyftande älgkonferens

Västerbotten 2020-02-19 Älgar, skog och betesskador i norra Sverige stod i fokus under en väl representerad konferens i Umeå 17 december. Dagen arrangerades av...

Dialog med riksdagspolitiker

Västerbotten 2020-02-19 De tre länsföreningarna i norr bjöd in de fyra norrlandslänens riksdagspolitiker till dialog. Läs mer här

CWD-övervakning

Västerbotten 2020-02-19 Under älgjakten rör sig många jägarögon i skog och mark. Kom ihåg den pågående CWD-övervakningen om du ser ett avmagrat hjortdjur med udda beteende...