Jägareförbundet Västerbotten - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jägarinventering efter lodjur

Västerbotten 2020-01-24 Under helgerna 1-2 och 8-9 februari kommer utvalda kretsar att stå ”stand-by” för att genomföra en områdesinventering efter lodjur. Inventeringen h...

Utbildningar

Västerbotten 2020-01-16 Årets utbildningar publiceras allt eftersom de blir klara. Hela Svenska Jägareförbundets utbud kan du hitta via länken nedan.

Kretsårsmöten

Västerbotten 2020-01-09 Här ser du när ditt lokala jägareförbund håller sitt årsmöte. För mer information, se kretsarnas...

Jägareförbundet på framåtsyftande älgkonferens

Västerbotten 2019-12-19 Älgar, skog och betesskador i norra Sverige stod i fokus under en väl representerad konferens i Umeå 17 december. Dagen...

Dialog med riksdagspolitiker

Västerbotten 2019-11-15 De tre länsföreningarna i norr bjöd in de fyra...

Återlämna björnspillnings-kit

Västerbotten 2019-11-07 Nu är årets björnspillningsinventering avslutad och ni ha...

CWD-övervakning

Västerbotten 2019-10-10 Under älgjakten rör sig många jägarögon i skog och mark. Kom ihåg den pågående CWD-övervakningen om du ser ett avmagrat hjortdjur med udda beteende...

Jubileumsboken

Västerbotten 2019-10-10 Från fjäll till hav - 100 år med länsjaktvårdsföreningen, Jägareförbundet Västerbotten (1919-2019) Jubileumsbok 14 olika skribenter, 26 kapitel Pri...

CWD upptäckt i Sverige

Västerbotten 2019-10-10 Idag, den 26/3 arrangerar Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) ett seminarium i Umeå om Avmagringssjukan (CWD) hos hjortdjur. Samtidigt meddelar...