Pressmeddelande - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Pressmeddelande


Från fjäll till hav - 100 år med länsjaktvårdsföreningen,
Jägareförbundet Västerbotten (1919-2019)

Lördag den 6 april 2019, höll Jägareförbundet Västerbottens sin 100:e årsstämma!
Västerbottens läns jaktvårdsförening fyllde 100 år och den nyutkomna jubileumsboken presenterades. Den är ett resultat av många engagerade medlemmars och förtroendevaldas arbete genom åren.

Älgen – är det vilt som har diskuterats allra mest de senaste tio åren och naturligtvis även det senaste året. Hur ska förvaltningen ske av vårt kanske viktigaste vilt?
Upplevelsen att jägarna har fått allt mindre att säga till om måste tas på största allvar. Det viktigaste verktyget för att säkerställa de mål vi är överens om, är jägarna. Vem skulle kunna ersätta 20 000 älgjägare i Västerbotten för att klara regleringen av vår älgstam? Svaret är enkelt: ingen!

Framgången i älgförvaltningen ligger i förmågan att lyssna på varandra och jämka ihop olika ståndpunkter och uppfattningar. Maktspråk hör inte hemma i en ansvarstagande viltförvaltning och det gäller alla som deltar: jägare, markägare, myndigheter och andra intresseorganisationer.

Frågan om fortsatt brunstuppehåll under älgjakten har krävt en stor insats. Ett treårigt beslut om fortsatt brunstuppehåll har också tagits i Viltförvaltningsdelegationen. Fenomenet med de extremt sena skyddsjakterna på älg under våren är oroväckande. Västerbottens 320 viltvårdsområden har också fått stöd av förbundet, när förslag har kommit om att en (1) markägare vill bestämma över hundratals andra markägare.

Vad har de kommande tjugofem åren att erbjuda? Bara i dagarna upptäcktes det första fallet i Sverige med Avmagringssjukan (CWD) på en älg i Norrbotten. Jägarnas roll i miljöövervakningen och då särskilt i viltövervakningen är en mycket viktig del av samhällsuppdraget. Att vara medlem i Jägareförbundet Västerbotten ger både en möjlighet, men också ett ansvar, att försvara vårt lands och vårt läns flerhundraåriga, jaktliga traditioner. Viltet representerar en fantastisk naturresurs som vi jägare förvaltar med stor respekt.

Föreläsningar, utmärkelser & jubileumsbok
Under stämman hölls också föreläsningar av bland annat; Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och redaktören för jubileumsboken, Bernt Karlsson.
Jubileumsboken delades ut till ombud, gäster och media på plats. Boken Från fjäll till hav - 100 år med länsjaktvårdsföreningen, Jägareförbundet Västerbotten (1919-2019) finns även till försäljning; 200 kr för medlem, 300 kr för ej medlem.

K G Abramsson
ordförande, Jägareförbundet Västerbotten
072-520 87 70

Presskontakt
Anja Kjellsson, jaktvårdskonsulent
070-330 06 43, anja.kjellsson@jagareforbundet.se


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-04-24 2019-04-24