Skandobs, rapportering - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Västerbotten

Skandobs, rapportering

2017-12-13

Svenska Jägareförbundet har sedan 2015 ett avtal med Naturvårdsverket att organisera och skapa en kvalitetssäkrad rovdjursinventering för nationell och regional rovdjursförvaltning. Det har visat sig vara en stor andel som rapporterar utan att ange sin organisationstillhörighet och därmed sjunker rapporteringsgraden från Svenska Jägareförbundet. Den sista januari 2018 löper detta avtal ut och ska därefter åter upphandlas. Avtalet kommer att förlängas månadsvis till dess att upphandlingsprocessen är avklarad. Därför är det viktigt att de medlemmar som rapporterar via SKANDOBS och SKANDOBS-touch (mobilversionen) anger Svenska Jägareförbundet som sin organisationstillhörighet. Tyvärr kan organisationstillhörigheten endast anges/ändras på webb-versionen. Klicka på bifogad PDF nedan för närmare instruktioner hur ni ändrar detta i SKANDOBS samt hur ni rapporterar i SKANDOBS-touch.

Dokument

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick