Uttalande - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Uttalande

Publicerad 9 april 2018

Uttalande från Jägareförbundet Västerbottens länsstämma 7 april 2018:


Älgjakten ska genomföras med hög etik.

Älgjakten ska bedrivas med hänsyn till viltet, annan jakt och det rörliga friluftslivet, på ett sätt så att allmänhetens acceptans för jakt ska främjas. Jakten ska inte bedrivas under älgens brunst eller på annat sätt så att älgarna utsätts för onödiga påfrestningar. 
Hänsyn ska således tas till existerande snöförhållanden och till hundarnas egenskaper, till jaktsätt samt till antalet störningstillfällen under säsongen.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-08-29 2018-08-29