Agusas test- och träningshägn - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Oscar Lindvall

Agusas test- och träningshägn

Agusa är ett testhägn i Skåne där alla hundägare ges möjlighet att testa och träna sina hundar på vildsvin. Syftet är att få fram bra hundar i vildsvinsjakten så att vildsvinsstammen hålls på en lämplig nivå.

Augusas hägn omfattar fem hektar kuperad bokskog med inslag av fuktiga områden och tätare partier, alltså en för vildsvin lämplig biotop där det samtidigt är lätt att följa hundens arbete. I hägnet finns vildsvinsgaltar. Efter några månaders "tjänstgöring" kommer de att bytas ut mot nya för att de inte ska bli för rutinerade och utveckla beteenden som vilda vildsvin inte har.

I samråd med Kennelklubben och Jägareförbundet har man tagit fram ett anlagstest för vildsvinshundar, avsett att äga rum under kontrollerade former i för ändamålet godkända vildsvinshägn. Agusas hägn är godkänt och därmed kan man göra anlagstest där.

Vad är anlagstest för vildsvinshundar?

  • Det bakomliggande skälet till anlagstestet för vildsvinshundar är att vi ännu inte hunnit utveckla en för svenska förhållanden anpassad jakthundstradition på detta område. Det har lett användning av ibland olämpliga hundar som är alltför aggressiva eller som jagar flera tillsammans, vilket ökar risken för att både vildsvin och hundar ska råka ut för skador.
  • Det är ur såväl djurskyddssynvinkel som ett jaktetiskt perspektiv viktigt att en vildsvinshund har rätt skärpeläge och med framgång kan arbeta ensam med vildsvinen.
  • Ändamålet med anlagstestet för vildsvinshundar är att bedöma, men också att sätta en norm för, stötande-, kortdrivande-, ställande- eller drivande hundars lämplighet att arbeta självständigt vid vildsvinsjakt.
  • Testet ska genomföras så jaktmässigt som möjligt och så att hunden får tillfälle att visa sin lämplighet att stöta, ställa eller driva vildsvin.
  • Vid testet bedöms om hunden jagar vildsvin och att den inte visar överdriven eller ihållande aggressivitet, obehag eller tvekan i sitt arbete. Det är viktigt att en vildsvinshund kan arbeta ensam med vildsvin och att varken hund eller bytesdjur skadar varandra.
  • För att bli godkänd ska hunden visa omdöme och energi. Den ska inom 20 minuter självmant finna vildsvin i hägnet samt arbeta under skallgivning i minst tio minuter. Efter utfall och attacker från vildsvin ska hunden utan alltför stor påverkan från föraren fortsätta att jaga svinen. Den får dock inte skada vildsvinen, då avbryts testet.
  • Vid bedömningen blir hunden antingen godkänd eller underkänd. En underkänd hund kan dessutom få omdömet utvecklingsbar. Deltagaren får ett testprotokoll. Dessutom får godkända hundar ett diplom.

Vill du testa din hund?

Vill man testa sin hund - som kanske inte är en jakthund - går det också bra, alla är välkomna. Ring Jägareförbundets kontor i Kristianstad, telefon 044-12 93 47 och boka en tid i testhägnet.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2011-10-20 2013-12-05