bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Anja Kjellsson

Foto: Anja Kjellsson

JAQT

JAQT är ett gratis nätverk för alla kvinnliga medlemmar inom Svenska Jägareförbundet.
JAQT står för Jagande Aktiva Qvinnor i Tiden.
JAQT-nätverken i Västerbotten startade 1999. Sedan JAQT-nätverken drog igång har antalet kvinnliga medlemmar i Svenska Jägareförbundet ökat med drygt 5000 st nationellt.

I Västerbotten finns JAQT-verksamhet i vissa jaktvårdskretsar, t ex Sorsele, Skellefteå, Norsjö och Lycksele i nuläget. Regelbundet ”tjejskytte” brukar arrangeras under skyttesäsongen i Vännäs, Lycksele, Vilhelmina, Storuman och i Skellefteå.
Kontakta din jaktvårdskrets, se här

Syftet med JAQT:
• Öka antalet kvinnliga medlemmar i Svenska Jägareförbundet.
• Göra det möjligt för kvinnor att knyta nya jaktliga kontakter och stärka det jaktliga självförtroendet.
• Lära sig mer om jakt, skytte, djur, natur och friluftsliv i form av möten, kurser, seminarier och jakt.
• Vara ett stöd för varandra, aktiva som ännu inte aktiva jägare.

Mål 2017-2018
• Rekryterat minst 1000 nya kvinnliga medlemmar nationellt (till december 2018).
• Nationell handlingsplan mot kränkande särbehandling implementerad i alla länsföreningar till 2018.
• Minst 20 procent av alla ledamöter i styrelser, samt instruktörer och ledare ska vara kvinnor (till december 2018). Det finns ingen målsättning om kvotering utan målet ska nås genom kompetens och intresse.
Fakta kvinnliga jägare:
I Sverige finns det cirka 19 200 kvinnliga jägare och de ökar för varje år. Var femte som tar jägarexamen är idag en kvinna. Av hela jägarkåren (ca 285 000 st) utgör kvinnorna cirka 7 procent.

I Västerbotten finns 1 823 kvinnliga jägare (dec-17) och de ökar för varje år. Av hela jägarkåren i Västerbotten (17 571 st, dec-17) är det 10,4 procent som är kvinnor, vilket är högst andel i Sverige. Nästan 35 procent av de som tar jägarexamen i Västerbotten varje år är kvinnor.

Har du frågor om JAQT i Västerbotten, kontakta din lokala jaktvårdskrets
eller
Anja Kjellsson
jaktvårdskonsulent
Formvägen 16
906 21 Umeå
Tel: 010-584 76 43
anja.kjellsson@jagareforbundet.se

Svenska Jägareförbundets JAQT-nätverk i andra län:
https://jagareforbundet.se/jakt/jaqt/

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-01-24 2018-10-17