Björnpasset - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Göran Ekström

Foto: Göran Ekström

Björnpasset

Information om björnpasset!Gör björnpasset till en tradition i jaktlaget!

Inför årets jaktsäsong så rekommenderar vi alla jägare och jaktlag som avser att
jaga björn att skjuta björnpasset. Björnpasset är ett skytteprov som bör avläggas 
årligen. Provet omfattar tre olika skjutmoment mot stillastående björnfigurer.

Sidofigur 80 meter
Krav för godkännande: En serie á 4 skott inom 40 sekunder, samtliga skott inom träffområdet. Serien skall genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.

Sidofigur 40 meter
Krav för godkännande: En serie á 4 skott inom 40 sekunder, samtliga skott inom träffområdet. Serien får genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.

Frontfigur 20 meter
Inget träffkrav för godkännande. 2 skott, andra skottet skall avlossas inom 4 sekunder från första skottet. Fristående skytte, skjutkäpp får användas.

Med detta skytte vill vi tydliggöra behovet av rena sidoträffar vid första skottet och att vi i så stor utsträckning som möjligt använder oss av skjutstöd. Att varje enskild björnjägare avlägger detta skytteprov är också ett kvitto på att vi är väl förberedda inför björnjakten.

Befogenhet att godkänna/attestera Björnpasset har skjutledare på skjutbana samt jaktledare.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vill du beställa "Björnpasset", kontakta oss på ac@jagareforbundet.se alternativt 090-70 05 40. 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-01-29 2013-05-22