bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Skyttesimulator

Det finns nio simulatorer av märket Simtarget i länet. De bokas via kretsarnas kontaktpersoner.
Kustkretsarna Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Bjurholm och Bygdeå har en simulator gemensamt.

Kontaktpersoner:


2013-01-29 2017-04-24