bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Viltolyckor och trafikeftersök

 

Nationella Viltolycksrådet (NVR)

Nationella Viltolycksrådet, NVR, är ett nationellt samarbetsorgan som arbetar med frågor inom viltolycksproblematiken.

2007-01-01 fick Rikspolisstyrelsen regeringens uppdrag att ansvara för rådet vars huvudinriktning är att organisera en nationell viltolycksorganisation för eftersök av trafikskadat vilt och verka för att organisationen nyttjas, underhålls och utvecklas.

Inom ramen för sitt allmänna uppdrag svarar Svenska Jägareförbundet för att tillsammans med Jägarnas Riksförbund tillhandahålla jägare med spårhundar och kontaktpersoner för viltolycksorganisationen. Vägverket har ansvaret för den del i rådet som avser viltolycksförebyggande åtgärder.

Nationella Viltolycksrådet har varit banbrytande bl.a. genom uppbyggnaden av ett nationellt samarbete i viltolycksfrågor, i vilket cirka 6 000 jägare är engagerade i eftersök av trafikskadat vilt. Under åren har tusentals eftersök genomförts, helgdag och vardag, dag som natt och i alla förekommande väderleksförhållanden för att förkorta lidandet hos trafikskadat vilt, skador som ej orsakats av jägarna själva.

I Nationella Viltolycksrådets verksamhet är samtliga 21 län i Sverige engagerade inom viltolycksorganisationen och i varje län finns en länsansvarig från vardera jägarorganisation och polismyndighet.

Nationella Viltolycksrådet är ett bra exempel på hur frivilligorganisationer och myndigheter kan samarbeta kring en angelägen uppgift.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Kretssamordnare i Västerbotten

Åsele:  Alvar Hahlin  070-2696037 alvar.hahlin@ktv.asele.se 
Burträsk:  Anders Sandlund   andersandlund@hotmail.com 
Nordmaling:  Bo Andersson  070-5393037 tallbergarn@tele2.se 
Malå:  Bo Rehnström  070-3118020 bo.renstrom@boliden.com 
Bjurholm:  Bo-Leif Bjelkeby  076-8180061 bjelkeby@gmail.com 
Skellefteå:  Greger Öhlund  070-5600192 jakt.hantverk@telia.com 
Bygdeå:  Göran Nensén  070-3430477 goran.nensen@bygdea.se 
Vilhelminafjällen:  Göte Andersson  070-6438379 gote.andersson@gmail.com 
Vännäs:  Thomas Björnudd 070-2450038 thomas.bjornudd@volvo.com
Jörn:  Jonas Westermark  070-641 8217 jonas.westermark@contractbygg.se 
Norsjö:  Jonny Stenmark  070-5578942 jonny.stenmark@holmenskog.com 
Vilhelmina:  Joakim Sandqvist  070-3426350 joakim.sandqvist@vilhelmina.se  
Dorotea:  Lennart Svanebro  073-0390336 svanebro.jl@spray.se 
Nysätra:  Marcus Wallmark  070-2169146 marcus@bruksarns.se 
Vindeln:  Mats Haraldsson  070-5756588 mats.haraldsson@indexator.se 
Lövånger:  Olle Löfstedt  070-3783017 olov.lofstedt@telia.com 
Umeå:  Roger Johansson  070-6566256 djakne904@hotmail.com 
Storuman:  Rolf Thulesson  070-3543331 konservator.roffet@hotmail.com 
Sorsele:  Rune Tovetjärn  070-2221700 jaktkojan@hotmail.com 
Lycksele:  Åsa Holmgren  070-5430078 lyckselejvk@hotmail.com

Ansvarig tjänsteman Jägareförbundet:  

Ansvarig hos Polisen: Tommy Nilsson 010-568 22 19/070-601 60 03

____________________________________________________________________________________________________________________

Viltolycka

Ring 112 och gör en polisanmälan om du skadat ett djur eller hittar ett trafikskadat djur vid vägen. Då kan både djurets lidande och risken för nya olyckor minska. Om djuret har dött och ligger vid sidan av vägen ska du kontakta Polisen snarast på telefon 114 14.

Enligt jaktförordningen är den som kört på vissa djur skyldig att göra en polisanmälan och att märka ut platsen där olyckan skett. Skyldigheten gäller älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår.

Vid polisanmälan av en viltolycka ska du uppge:

  • Dina person- och fordonsuppgifter.
  • Var olycksplatsen är, ort, vägnummer och kännemärken.
  • Vilken typ av djur som är inblandat, om det finns kvar på platsen eller i vilken riktning det försvunnit.

Olycka med tamdjur

Om du skadat eller dödat ett tamdjur är du skyldig att märka ut platsen och snarast kontakta Polisen. Om ditt husdjur har blivit påkört av okänd förare ska du kontakta Polisen på telefon 114 14.

Mer information finns på www.polisen.se


2013-01-24 2018-06-13