bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Västerbotten

Uttalande från länsstämma

2017-04-10

Uttalande från Jägareförbundet Västerbottens länsstämma 8 april 2017:

Med anledning av den långdragna och utlovade processen att ändra regelverket avseende §3 i rennäringsförordningen så antar Jägareförbundet Västerbotten följande uttalande:

Jägareförbundet Västerbotten har under en lång tid drivit frågan om en positiv särbehandling av fast boende jägare i Sverige och då särskilt fjällbor. Fjälljakten är en resurs som ska förvaltas hållbart så att det säkerställer en kvalitativ jakt och goda viltstammar.

Regeringen fattade ett beslut att ändra §3 och uppdrog till Jordbruksverket att fullfölja avsikterna i beslutet. Jordbruksverket tog inte sitt fulla ansvar i frågan vilket Jägareförbundet ställer sig frågande till.

De tre berörda länsstyrelserna i Västerbotten, Jämtland och i Norrbotten däremot, samordnade sitt arbete och konkretiserade regeringens intentioner. Länsstyrelserna ska ha en stor eloge för det arbetet. De har dessutom visat prov på ett ansvarstagande värdigt en förvaltande myndighet.

Förändringen av §3 är en kompromiss som ryms inom ramen av EU:s lagstiftning . Den innebär en positiv särbehandling av fast boende jägare i Sverige under de tre första jaktveckorna. Därefter öppnas småviltsjakten för övriga intressenter.

I framtiden ser vi fram emot att länsstyrelserna samordnar sig i andra övergripande förvaltningsfrågor som berör jakt och vilt. Viltstammarna utgör en mycket viktig förnyelsebar naturresurs. Jakten och jägarna i länet är en viktig del av det hållbara brukandet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick