Älgläget i Västerbotten enligt älgobs - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Västerbotten

Graf: Jimmy Nyman

Graf: Jimmy Nyman

Älgläget i Västerbotten enligt älgobs

2018-09-18

Inför årets jakt har det uttryckts en viss oro över hur tillståndet för älgstammen skulle se ut efter en snörik vinter med efterföljande varm och torr sommar. Nu, cirka två veckor in i älgjakten, börjar vi få en bild över läget genom jaktlagens inrapporterade älg-observationer.

Rapporter till älg-obs strömmar in under hela september månad, men redan nu såhär vid halvlek börjar vi se hur det har gått för älgstammen i Västerbotten. I skrivande stund har antalet obs-timmar uppstigit till ca 306.000 timmar, vilket ungefär motsvarar hälften av det antal obs-timmar man normalt brukar uppnå vid älg-obsens slut.

Sett till andelen kalv per hondjur, d.v.s. reproduktionsmåttet, har det inte under de senaste 18 åren rapporterats in så lite kalv som under 2018 års älg-obs. I Västerbotten har andelen kalv per hondjur i medeltal legat på 67 kalvar per 100 hondjur mellan år 2000-2017, men årets preliminära älg-obs påvisar en kalv-andel på 58 kalvar per 100 hondjur, vilket är en minskning. De två senaste årens (2016 och 2017) reproduktionsvärde har legat på 64 resp. 66 kalvar per hondjur.

Årets älg-obs per mantimme, vilket är vårt mått på ”antal älgar i skogen”, uppmäter också den lägsta nivån någonsin sett till en 18 års statistisk tillbakablick. Under perioden 2000-2017, ligger medelvärdet på 0,0604 och årets obs per mantimme ligger i dagsläget kring 0,0485, vilket också påvisar en minskning. De två senaste årens (2016 och 2017) älg-obs värde har legat på 0,0556 samt 0,0553 obs per mantimme.

Målet med förvaltningen i Västerbotten har varit att sänka älgstammen och nu får jaktlagen och älgskötselområdena fundera på hur nära sina mål man är inför den fortsatta jakten. Dock bör man vara observant på att statistiken som presenteras här fortfarande är preliminär och att den omfattar länsnivå. Bryter man ner siffrorna på förvaltningsområdesnivå, skiljer sig siffrorna åt.

För att säkerställa en framtida kvalitét på älgstammen är det viktigt att ha i åtanke att små och klena kalvar inte borgar för en bra älgstam kommande år och bör därför undvika att medvetet spara dessa.
Du hittar uppdaterad statistik för älg-obsen på VILTDATA.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick