Jägareförbundet på framåtsyftande älgkonferens - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Västerbotten

Foto: Anja Kjellsson

Foto: Anja Kjellsson

Jägareförbundet på framåtsyftande älgkonferens

2019-12-19

Älgar, skog och betesskador i norra Sverige stod i fokus under en väl representerad konferens i Umeå 17 december. Dagen arrangerades av Skogsprogrammet kopplat till Länsstyrelsen i Västerbottens län och på plats fanns Sveriges ledande älgforskare tillsammans med Skogsstyrelsen och intressegrupper som Svenska Jägareförbundet och Skogsbruket. 

Att älgen är ett av våra viktigaste vilt för den svenska jägaren råder det inga tvivel om, och att det samtidigt finns många olika uppfattningar om vad som är en lagom stor älgstam är lika säkert. Dagen handlade om att komma ifrån tyckanden och istället fokusera på vad som är säkerställd fakta, samt att tillsammans hitta vägar framåt.
De fakta som presenterades av olika forskare under dagen bekräftade bland annat att samförstånd mellan olika intressegrupper är viktigt för att komma framåt i älgförvaltningen, men också att det är minst lika viktigt att vara överens om ”att man inte är överens” i vissa frågor. Vad som däremot var relativt samstämmigt under dagen var att betydligt fler faktorer än älgstammens täthet styr andelen betesskador på tall, samt att vi skall ha en älgstam i balans med fodret samtidigt som vi har foder i balans med älgstammen.
Dagen präglades av en god stämning, respektfullhet och högt i tak vilket är en bra grund att stå på inför det fortsatta arbetet med förvaltningen av våra älgar.
Text: Jimmy Nyman, Anja Kjellsson, Roger Lundqvist

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick