bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Västerbotten

Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Vårbocksjakten – att tänka på

Vårbocksjakten innebär att man från den 1 maj till den 15 juni endast får jaga hornbärande rådjur. Många jägare uppskattar denna jaktform. Känslan av att jaga i prunkande vårgrönska och intensiv fågelsång tilltalar många.

2021-04-26

Samtidigt oroas vissa jägare över att vårjakten skulle leda till ett överuttag av rådjursstammen. I Västerbotten har vi jagat vårbock i snart nio år och ingen negativ effekt syns på rådjursstammen. Det har nog att göra med att majoriteten av de jägare som jagar vårbock använder sitt sunda förnuft. Uttaget anpassas efter befintlig stam och vi har dessutom ett högt etiskt tänk och det ska vi fortsätta med.

Lördagen den 26 april 1986, exploderade kärnkraftreaktor fyra i Tjernobyl, Ukraina. Olyckan medförde att ett moln av radioaktiva partiklar spreds över stora delar av Europa och Sverige var inget undantag. Nedfallet av cesium-137 (137Cs) togs sedan upp av bland annat rådjur genom bete. Halten av 137Cs i rådjur varierar och stiger kraftigt mellan augusti till oktober för att sedan minska igen under vinter, vår och sommar. Detta beror på att födointaget på sensommaren och hösten till stor del består av svamp som har betydligt högre halter 137Cs än den föda som rådjuret betar under resten av året. Med anledning av detta, började man i vissa områden tillåta vårjakt på hornbärande rådjur.

Många jägare har efter en lång och mörk vinter ett uppdämt jaktsug. Vad behöver man då tänka på inför vårbocksjakten? Innan jakten vill man ha god koll på lämpliga avskjutningbockar. Eller så upptäcker man att det inte finns någon lämplig avskjutningsbock eller att stammen inte klarar av en avskjutning på både våren och hösten. Har det varit en kall och snörik vinter kan man behöva vara extra eftertänksam vad gäller uttaget. Försök att rikta in avskjutningen mot de mindre bockarna med klena hornanlag. De större bockarna med fina hornanlag kan man gott spara som en utmaning till hösten vilket också ger en kvalitetsvinst. Fler ”kvalitativa” bockar överlever och deltar därmed i brunsten vid slutet av juli och början av augusti.

Självklart ska vi jaga rådjur. Vi har jakttid både under våren och hösten. Vissa föredrar vårjakten och andra föredrar rådjursjakt med drivande hund på hösten. Det viktiga är en hållbar rådjursförvaltning i ert område, så samtala inom och mellan jaktlagen. Och glöm inte bort stödutfodringen under höst, vinter och vår!

Jimmy Nyman, jaktvårdskonsulent

Tillbaka till överblick