Jägareförbundet Mitt Norrland - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Covid-19

Mitt Norrland 2020-06-26 Rekommendationer från Svenska Jägareförbundet till våra medlemmar, skjutbanor, jaktlag och andra lokalorganisationer

Björnspillningsinventering i Mitt Norrland

Mitt Norrland 2020-06-24 Den 21 augusti drar årets björnspillningsinventering igång i Jämtland- och Västernorrlands län. Jägarkåren och jaktvårdskretsarnas engagemang har e...

Utbildningar i augusti

Mitt Norrland 2020-06-23 Vi planerar i nuläget att genomföra ett antal kurser i viltundersökare, jaktledare, viltvårdsområ...

Förlängd ansökningstid för aktivitetsbidrag

Mitt Norrland 2020-05-12 Jägareförbundet Mitt Norrlands styrelse har tagit beslut om att förlänga ansökningstiden för årets aktivitetsbidrag för kretsar...

Psykisk hälsa i kristid

Mitt Norrland 2020-04-20 I kristider måste vi värna både den fysiska och psykiska...

Tillgång till ditt medlemskap och Svensk Jakt på webben

Mitt Norrland 2020-04-08 Du vet väl att du som medlem har möjlighet att logga in p...

Viltvårdsområdesutbildning

Mitt Norrland 2020-01-28 Nytt datum för viltvårdsområdesutbildning i Sollefteå, söndag 9 augusti 2020

Jaktstämmor & Årsmöten 2020

Mitt Norrland 2020-01-28 Delägare och medlemmar i nedanstående viltvårdsområden och övriga lokalorganisationer kallas till ordinarie jaktstämmor respektive årsmöten. Ärende...

Jägarskolan i skolan fortsätter

Mitt Norrland 2020-01-28 För femtonde året så samarbetar återigen Jägareförbundet Mitt Norrland tillsammans med Holmen skog, Norrskog, Persson Invest Skog, SCA, Stora Enso,...

Kalender