bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Älg

Frågor om älgar och älgjakt

Älgansvarig tjänsteman Jägareförbundet Mitt Norrland: 

Magnus Hansson
Telefon: 010-584 70 44, 076-77 66 044
E-post: magnus.hansson@jagareforbundet.se

-----------------------------------------------------------------------------------------

Jakttider för älgjakten


För mer information kring besluten för jakttid på älg se respektive Länsstyrelses hemsida under nedanstående länkar.


2013-03-04 2020-09-09