bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Älg

Här hittar du information om älgar och älgjakt i Jämtlands- & Västernorrlands län.

Älgansvarig tjänsteman Jägareförbundet Mitt Norrland: 

Göte Grubb
Telefon: 010-584 76 45, 070-330 06 45
E-post: gote.grubb@jagareforbundet.se

-----------------------------------------------------------------------------------------

Jakttider för älgjakten


Jämtlands- och Västernorrlands län
(Frånsett området söder om Ljungan i Medelpad)

.................................................................................................................

Jaktåret 2017/18:

Inom licensområden och älgskötselområden får jakt bedrivas från den 4 september till och med den 25 september 2017 samt från den 9 oktober 2017 till och med den 31 januari 2018.

Inom oregistrerad mark får jakt bedrivas från den 4 september till och med den 8 september 2017. 

....................................................................................................................

Området söder om Ljungan i Medelpad (tillhörande älgförvaltningsområde i Gävleborgs län). Se jakttiderna under länk till Länsstyrelsen Gävleborg nedan.

För mer information kring besluten för jakttid på älg se respektive Länsstyrelses hemsida under nedanstående länkar.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-03-04 2017-12-11