bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Älg

Här hittar du information om älgar och älgjakt i Jämtlands- & Västernorrlands län.

Älgansvarig tjänsteman Jägareförbundet Mitt Norrland: 

Göte Grubb
Telefon: 0620-173 25, 070-330 06 45
E-post: gote.grubb@jagareforbundet.se

-----------------------------------------------------------------------------------------

Jakttider för älgjakten


Jämtlands- och Västernorrlands län
(Frånsett området söder om Ljungan i Medelpad)

.................................................................................................................

Jaktåret 2016/17:

Inom licensområden och älgskötselområden får jakt bedrivas från den 5 september till och med den 25 september 2016 samt från den 10 oktober 2016 till och med den 31 januari 2017.

Inom oregistrerad mark får jakt bedrivas från den 5 september till och med den 9 september 2016. 

....................................................................................................................

Området söder om Ljungan i Medelpad (tillhörande älgförvaltningsområde i Gävleborgs län). Se jakttiderna under länk till Länsstyrelsen Gävleborg nedan.

För mer information kring besluten för jakttid på älg se respektive Länsstyrelses hemsida under nedanstående länkar.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-03-04 2016-03-03