bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto Oscar Von Stockenström

Kronhjort

Första observationen av hjort i Jämtland skedde i slutet av 1940-talet och den första hjort som hittades död var i Hedeviken 1955.

Detta och mycket mer om kronjortens för och eventuella nackdelar finns att läsa i en utredning som förre jaktvårdskonsulenten Bo Sennstam genomfört på uppdrag av Jägareförbundet Mitt Norrland. Utredningen i sin helhet återfinns här nedan. I Västernorrlands län finns en etablerad kronhjortstam i trakterna kring Ramvik, nordväst om Härnösand


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-03-04 2013-04-25