bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Viltolyckor

Viltolycksorganisationen i Mitt Norrland

From 1 januari 2007 har Rikspolisstyrelsen efter regeringsbeslut tagit över ansvaret för
organisationen och verksamheten för gruppen trafiksäkerhet och eftersök i samverkan, den sk SES-gruppen. I och med övertagandet har namnbyte skett till "Nationella Viltolycksrådet". Rådet har som huvudinriktning att organisera en nationell viltolycksorganisation för eftersök av trafikskadat vilt och verka för att organisationen nyttjas, underhålls och utvecklas. Rådet har också till uppgift att verka för att utveckla viltolycksförebyggande åtgärder samt sprida kunskap och information om trafikolyckor med vilt. Inom ramen för sitt allmänna uppdrag svarar Svenska Jägareförbundet för att tillsammans med Jägarnas Riksförbund tillhandahålla jägare med spårhundar och kontaktmän för viltolycksorganisationen. Vägverket har ansvaret för den del i rådet som avser viltolycksförebyggande åtgärder.

Viltolycksorganisationen Jämtlands län: Länsansvarig jägare Christel Johansson, telefon:010-5847649

Viltolycksorganisationen Västernorrlands län: Länsanvarig jägare Lars Nordin, telefon: 070-314 63 31

Länsansvariga Poliser finns under länken HÄR

 


2013-03-04 2020-01-21