Jägarskolan i skolan fortsätter - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Mitt Norrland

Jägarskolan i skolan fortsätter

För femtonde året så samarbetar återigen Jägareförbundet Mitt Norrland tillsammans med Holmen skog, Norrskog, Persson Invest Skog, SCA, Stora Enso, Prästlönetillgångarna i Härnösands stift Svenska Kyrkan och Sveaskog och erbjuder Jägarskolan till högstadium och gymnasieskolor inom Jämtland och Västernorrlands län.

2019-08-15

Under de föregående 14 åren har samarbetet resulterat i att man bidragit med böcker och fortbildning med ca 2,2 miljoner kronor till skolorna.

Skolor som vill anmäla sitt intresse och ta del av utbildningsmaterial kan höra av sig till Christel Johansson, christel.johansson@jagareforbundet.se

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick